Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Студенти по екология проведоха учебна практика в РИОСВ-Пловдив
07.10.2021

Четвъртокурсници от Университета по хранителни технологии – Пловдив, специализиращи "Екология и контрол при производството на храните" с ръководител гл. ас. д-р Александър Славов, катедра "Инженерна екология" проведоха учебна практика в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.

Пред студентите експерти представиха организацията на работа, компетентностите, отговорностите и целите на институцията. Беше изнесена и презентация на тема „Контрол по спазването на екологичното законодателство на обекти от хранително-вкусовата промишленост“ с фокус върху контрола по отношение на производствените отпадъчни води.

Експертите на РИОСВ-Пловдив проведоха и дискусия с бъдещите си млади колеги, като задоволиха любопитството им по отношение на практическото прилагане на екозаконодателството.

Заниманието премина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.