Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Студенти по екология проведоха учебна практика в РИОСВ-Пловдив
07.10.2021

Четвъртокурсници от Университета по хранителни технологии – Пловдив, специализиращи "Екология и контрол при производството на храните" с ръководител гл. ас. д-р Александър Славов, катедра "Инженерна екология" проведоха учебна практика в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.

Пред студентите експерти представиха организацията на работа, компетентностите, отговорностите и целите на институцията. Беше изнесена и презентация на тема „Контрол по спазването на екологичното законодателство на обекти от хранително-вкусовата промишленост“ с фокус върху контрола по отношение на производствените отпадъчни води.

Експертите на РИОСВ-Пловдив проведоха и дискусия с бъдещите си млади колеги, като задоволиха любопитството им по отношение на практическото прилагане на екозаконодателството.

Заниманието премина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.