Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА ПРАГ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОЗОН - 28.07.2021
28.07.2021

Телефон за допълнителна информация:

032/643245, 032/627466 в. 3

 

1. Данни за наблюдаваните превишения:

1.1. Местонахождение на района с превишение: АИС „Каменица”, разположена в зелена площ между бул. „Източен”, ул. „Ралица”, ул. „М. Дринов” и ул. „Зефир”

1.2. Превишаване на Праг за информиране на населението за озон – 180 мкг/м3

1.3. Дата и час на превишаването: 28.07.2021 г., 14:00 часа;                                                                28.07.2021 г., 15:00 часа

1.4. Средночасова концентрация: 180.43 микрограма на кубичен метър
в 14:00 часа и 180.97 микрограма на кубичен метър в 15:00 часа

 

1.4.1. Средночасова концентрация в 16:00 часа е 176.27 мкг/м3 (под прага за информиране на населението за озон – 180 мкг/м3)

 

2. Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни:

2.1. Географски район на очакваните превишения на алармените прагове: Жилищни зони в централна градска част на гр. Пловдив

2.2. Очаквана промяна на нивата на озон: тенденция за понижаване на нивата на озон в атмосферния въздух

 

3. Информация за типа на засегнатото население, възможни здравни последствия и препоръчително поведение:

3.1. Информация за чувствителните групи от населението - деца, възрастни и болни от астма, както и др. белодробни заболявания.

3.2.Описание на вероятните симптоми – краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите (концентрация около 200 мкг/м3), а при по – високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени в белодробната функция могат да се наблюдават при астматично болни при експозиция на озон от 160 мкг/м3 до 340 мкг/м3;

3.3. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население – хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито; да се избягва напрегната физическа дейност на открито (ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер);

3.4. Повече информация може да се получи от РИОСВ - Пловдив, на посочения в съобщението телефон.4. Публикуваните данни подлежат на допълнителна проверка за тяхната достоверност. Всяка промяна в статуса на данните се публикува в тримесечните и годишни бюлетини на ИАОС/РИОСВ.