Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важна информация относно реда за изпращане на документи по Регламент (ЕО) № 1013/2006 до РИОСВ-Пловдив
20.07.2021

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) напомня на дружествата с издадени съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, че информацията по Приложение I Б и Приложение I В съгласно изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО)  № 1013/2006 следва да се изпраща до екоинспекцията на електронна поща [email protected].

Припомняме, че сроковете за изпращане на изискуемата информация са: 3 дни преди началото на всеки превоз, 3 дни след получаване на отпадъците в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от 30 дни след завършване на окончателната операция по оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от една календарна година след получаване на отпадъците от съоръжението, освен ако не е посочен по-къс срок от заинтересованите компетентни органи.