Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важна информация относно реда за изпращане на Анекс VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 до РИОСВ-Пловдив
02.07.2021

РИОСВ – Пловдив информира всички заинтересовани лица, че електронната поща, на която трябва да се изпраща  Анекс VII (Приложение VII) на Регламент (ЕО) № 1013/2006 съгласно изискванията на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, е [email protected].

В случай, че изискуемите документи бъдат изпратени на различен от посочения електронен адрес, е възможно да не бъдат регистрирани и съответно да не бъде изпълнено задължението на лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006.