Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив спаси 8 бедстващи птици
25.06.2021

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив спаси 8 бедстващи защитени птици за по-малко от 20 дни. Животните са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и доотлгеждане, където специалистите вече са поели грижите за тях. След възстановяването им, те ще бъдат пуснати на свобода в подходящ район. Спасителните акции са предприети след сигнали, получени на „зеления телефон“ на институцията от загрижени граждани.

Два бели щъркела, три обикновени ветрушки, два пъстри кълвача и една домашна кукумявка са сред спасените животни, намерени в безпомощно състояние. Някои от тях са млади птици. Те са намерени от граждани в различни квартали на гр. Пловдив, гр. Перущица, в. с. Чоба (общ. Брезово) и в с. Крумово (общ. Родопи).

Сигналите за намерени млади птици, получени в екоинспекцията напоследък се увеличават. Най-често става дума за млади екземпляри на горска ушата сова, чиято популация през последните години в Пловдив и областта е в добро състояние. За всеки от случаите специалистите от РИОСВ преценяват състоянието на животното.

Експертите от институцията обръщат внимание на гражданите, че когато става въпрос за спасяване на птици и особено на млади екземпляри, на първо място трябва се има предвид, че не всеки случай се отнася за бедстващ вид. В момента е период, в който пернатите се учат да летят и често падат на земята. Родителите им ги откриват и продължават да се грижат за тях. Препоръчва се, когато бъде открита малка птица, тя да се постави върху клон на дърво или на покрива на сграда в района, където е намерена, за да не бъде лишена от родителски грижи. Това осигурява най-добър шанс за нейното оцеляване.

РИОСВ – Пловдив също така напомня, че улавянето, пренасяне и отглеждането на защитени видове е наказуемо съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Снимката е илюстративна.