Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важна информация относно използването на Националната информационна система за отпадъците (НИСО)
17.06.2021

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) приканва всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности по управление на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), да се възползват от функционалностите, които предоставя Националната информационна система за отпадъци (НИСО) - https://nwms.eea.government.bg/app/base/home и да подават документи по електронен път чрез нея. НИСО позволява на задължените лица както да водят отчетността си в електронна среда и да подават заявления за дейности с отпадъци, така и да им бъдат издавани съответните разрешителни и регистрационни документи по чл. 35 от ЗУО.