Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важно: търговски обекти и административни сгради не трябва да подават работни листове за класификация на отпадъците в РИОСВ – Пловдив
16.06.2021

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) информира собствениците на търговски обекти и административни сгради, че образуваните в резултат от дейността им отпадъци от опаковки не подлежат на класификация по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 година за класификация на отпадъците. В тази връзка те не трябва да подават в екоинспекцията работни листове за класификация на отпадъци, каквато е зачестилата погрешна практика напоследък.

Изискването за отпадъците от опаковки, формирани в резултат на дейността на посочените видове обекти (хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали) е да се събират разделно, като за тази цел могат да се използват съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините, в които има изградени такива.

По отношение на по-големи търговски обекти, генериращи голямо количество отпадъци, е възможно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци.

По-детайлна информация за задълженията на търговските обекти по отношение на образуваните отпадъци има в интернет-страницата на МОСВ - тук