Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важно: търговски обекти и административни сгради не трябва да подават работни листове за класификация на отпадъците в РИОСВ – Пловдив
16.06.2021

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) информира собствениците на търговски обекти и административни сгради, че образуваните в резултат от дейността им отпадъци от опаковки не подлежат на класификация по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 година за класификация на отпадъците. В тази връзка те не трябва да подават в екоинспекцията работни листове за класификация на отпадъци, каквато е зачестилата погрешна практика напоследък.

Изискването за отпадъците от опаковки, формирани в резултат на дейността на посочените видове обекти (хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали) е да се събират разделно, като за тази цел могат да се използват съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините, в които има изградени такива.

По отношение на по-големи търговски обекти, генериращи голямо количество отпадъци, е възможно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци.

По-детайлна информация за задълженията на търговските обекти по отношение на образуваните отпадъци има в интернет-страницата на МОСВ - тук