Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив налага строг контрол: над 170 проверки през май
10.06.2021

През месец май 2021 г. експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 171 проверки на 151 обекта, 96 от които планови и 75 - извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Екоинспекцията реагира на 35 сигнала, получени на „зеления телефон“, както и на 10 писмени жалби.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните екологични закони експертите на РИОСВ са съставили 6 акта. Три  от тях са за установени нарушения на Закона за управление на отпадъците – за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, за допускане на замърсяване и за неподадена информация в РИОСВ-Пловдив относно извършен трансграничен превоз на отпадъци. Два акта са наложени на собственик на птици, който не ги е регистрирал в законоустановения срок след придобиването им и така е нарушил Закона за биологичното разнообразие. Акт е съставен и на дружество за нарушения на Закона за водите в цех в с. Кадиево, общ. Марица.

Директорът на институцията е издал и 3 наказателни постановления. Те са за незаконно притежаване на защитени видове птици и за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително.

Близо 20 000 лева са събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции през месеца.

Засилена контролна дейност има и върху защитените територии и зони – извършени са деветнадесет планови проверки на защитени територии, от които седемнадесет са на резерват „Червената стена“ по утвърдени маршрути, една е на  поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и една проверка - на защитена местност. Две са проверките на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. При извършения контрол не са установени нарушения на Закона за защитените територии,  Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите за обявяване. След получени сигнали по „зелен телефон“  са  изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора два щъркела и костенурка.

Подробен отчет за м. май 2021 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.