Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив налага строг контрол: над 170 проверки през май
10.06.2021

През месец май 2021 г. експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 171 проверки на 151 обекта, 96 от които планови и 75 - извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Екоинспекцията реагира на 35 сигнала, получени на „зеления телефон“, както и на 10 писмени жалби.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните екологични закони експертите на РИОСВ са съставили 6 акта. Три  от тях са за установени нарушения на Закона за управление на отпадъците – за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, за допускане на замърсяване и за неподадена информация в РИОСВ-Пловдив относно извършен трансграничен превоз на отпадъци. Два акта са наложени на собственик на птици, който не ги е регистрирал в законоустановения срок след придобиването им и така е нарушил Закона за биологичното разнообразие. Акт е съставен и на дружество за нарушения на Закона за водите в цех в с. Кадиево, общ. Марица.

Директорът на институцията е издал и 3 наказателни постановления. Те са за незаконно притежаване на защитени видове птици и за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително.

Близо 20 000 лева са събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции през месеца.

Засилена контролна дейност има и върху защитените територии и зони – извършени са деветнадесет планови проверки на защитени територии, от които седемнадесет са на резерват „Червената стена“ по утвърдени маршрути, една е на  поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и една проверка - на защитена местност. Две са проверките на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. При извършения контрол не са установени нарушения на Закона за защитените територии,  Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите за обявяване. След получени сигнали по „зелен телефон“  са  изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора два щъркела и костенурка.

Подробен отчет за м. май 2021 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.