Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери сигнал за миризми в Стамболийски
31.05.2021

Днес, 31 май 2021 г., преди обяд в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е постъпил сигнал за миризма, разпространяваща се от варели в района на гарата на гр. Стамболийски. По нареждане на директора на инспекцията е сформиран екип с представители на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС.

В момента тече проверка на място. Установено е, че източникът на миризмата са метални варели, в които са съхранявани одориращи вещества с интензивна миризма. Те са намерени на площадка на фирма за третиране на отпадъци. Разположена е мобилна автоматична станция (МАС) за измерване качеството на атмосферния въздух в района, която ще проследи показателите в продължение на 24 часа. Паралелно ще се извърши и измерване на показателите на въздуха с апарат GASMET, който ще даде информация за моментното състояние на въздуха. Измерваните показатели са 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други. В случай, че се установи замърсяване, РИОСВ ще информира своевременно обществеността.

Освен това екипът извършва и проверка на фирмата по отношение спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Към момента е установено, че дружеството има издадено разрешително за дейности с отпадъци.