Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери сигнал за миризми в Стамболийски
31.05.2021

Днес, 31 май 2021 г., преди обяд в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е постъпил сигнал за миризма, разпространяваща се от варели в района на гарата на гр. Стамболийски. По нареждане на директора на инспекцията е сформиран екип с представители на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС.

В момента тече проверка на място. Установено е, че източникът на миризмата са метални варели, в които са съхранявани одориращи вещества с интензивна миризма. Те са намерени на площадка на фирма за третиране на отпадъци. Разположена е мобилна автоматична станция (МАС) за измерване качеството на атмосферния въздух в района, която ще проследи показателите в продължение на 24 часа. Паралелно ще се извърши и измерване на показателите на въздуха с апарат GASMET, който ще даде информация за моментното състояние на въздуха. Измерваните показатели са 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други. В случай, че се установи замърсяване, РИОСВ ще информира своевременно обществеността.

Освен това екипът извършва и проверка на фирмата по отношение спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Към момента е установено, че дружеството има издадено разрешително за дейности с отпадъци.