Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Ученици от Куклен отбелязаха Световния ден на Земята с открит урок и изложба
22.04.2021

 

Днес ученици от СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ), представители на общината и „КЦМ“ АД участваха в открит урок, като по този начин отбелязаха Световния ден на Земята.  

Над 45 ученици, осмокласници от профилираната паралелка „Биология и химия“ и петокласници от клуб „Природата около мен“ със своите преподаватели посетиха автоматичната измервателна станция в гр. Куклен (АИС-Куклен) и се запознаха с информация, свързана с осъществяването на мониторинг на чистотата на атмосферния въздух в района и резултатите от него.

Експертите запознаха младите хора с апаратурата и техниката, използвана в станцията, следените показатели за чистотата на въздуха, какви природни и антропогенни фактори влияят върху състоянието им. Кметът на Куклен, г-жа Белчева, обясни какви мерки планира и изпълнява общината, за да се подобри състоянието му. След последвалата дискусия всички се обединиха около тезата, че за постигане на по-добро качество на околната среда е необходимо държавната, местната власт, бизнеса и гражданите да работят заедно и в синхрон.

АИС-Куклен е промишленоориентиран пункт за измерване показателите на въздуха и оценка на приноса на производствените предприятия в района към замърсяването му. Редовната му експлоатация се извършва от „КЦМ“ АД и контролира основно показателите фини прахови частици (кадмий, олово), въглероден и серен диоксид. Разположен е в централната част на гр. Куклен, в непосредствена близост до училище „Отец Паисий“, в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик.

След екоурока учениците представиха изложба на предмети и произведения на изкуството, изработени от тях от рециклирана пластмаса и впечатлиха със своята безгранична фантазия и сръчност.

При провеждането на инициативата бяха спазени всички действащи към момента противоепидемични мерки.