Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Ученици от Куклен отбелязаха Световния ден на Земята с открит урок и изложба
22.04.2021

 

Днес ученици от СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ), представители на общината и „КЦМ“ АД участваха в открит урок, като по този начин отбелязаха Световния ден на Земята.  

Над 45 ученици, осмокласници от профилираната паралелка „Биология и химия“ и петокласници от клуб „Природата около мен“ със своите преподаватели посетиха автоматичната измервателна станция в гр. Куклен (АИС-Куклен) и се запознаха с информация, свързана с осъществяването на мониторинг на чистотата на атмосферния въздух в района и резултатите от него.

Експертите запознаха младите хора с апаратурата и техниката, използвана в станцията, следените показатели за чистотата на въздуха, какви природни и антропогенни фактори влияят върху състоянието им. Кметът на Куклен, г-жа Белчева, обясни какви мерки планира и изпълнява общината, за да се подобри състоянието му. След последвалата дискусия всички се обединиха около тезата, че за постигане на по-добро качество на околната среда е необходимо държавната, местната власт, бизнеса и гражданите да работят заедно и в синхрон.

АИС-Куклен е промишленоориентиран пункт за измерване показателите на въздуха и оценка на приноса на производствените предприятия в района към замърсяването му. Редовната му експлоатация се извършва от „КЦМ“ АД и контролира основно показателите фини прахови частици (кадмий, олово), въглероден и серен диоксид. Разположен е в централната част на гр. Куклен, в непосредствена близост до училище „Отец Паисий“, в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик.

След екоурока учениците представиха изложба на предмети и произведения на изкуството, изработени от тях от рециклирана пластмаса и впечатлиха със своята безгранична фантазия и сръчност.

При провеждането на инициативата бяха спазени всички действащи към момента противоепидемични мерки.