Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

С конкурс и мониторинг на защитен вид РИОСВ – Пловдив, Зелени Балкани и Българско дружество за защита на птиците отбелязват Световния ден на влажните зони
01.02.2021

С мониторинг на мястото за почивка на защитения малък корморан и с конкурс за най-малките Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), СНЦ „Зелени Балкани“ и Българско дружество за защита на птиците отбелязват заедно Световния ден на влажните зони – 2 февруари.

В късните следобедни часове на 2 февруари доброволци и любители на природата са поканени на брега на река Марица край остров Адата, където ще се разделят на групи. Те ще наблюдават и документират броя на малките корморани (Microcarbo pygmaeus), които се връщат на мястото си за нощуване. Птицата е вписана като застрашен от изчезване вид в Червената книга на Република България, защитена е на територията на цялата страна съгласно Закона за биологичното разнообразие и е обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. Основни заплахи за вида са незаконното убиване и преследване, деградацията на влажните зони и разрушаването на местообитанията им. През зимата видът формира така наречените „нощувки“, в които броят на индивидите може да достигне до над 5 000 екземпляра, а в отделни случаи и над 10 000. Около остров Адата се намира най-голямата нощувка на вида по течението на река Марица и цяла Тракия.

На 2-ри февруари обявяваме и национален конкурс за детска рисунка на тема “Влажните зони – извор на живот“. В рамките на един месец деца на възраст от 3 до 7 години, възпитаници на детски градини в страната, могат да изпращат творбите си на адреса на екоинспекцията. Жури от РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ ще направи подбор на изпратените произведения. Най-добрите ще бъдат представени на изложба, посветена на Деня на водата – 22 март 2021 година, а за участниците и техните учители са подготвени награди и грамоти. Подробна информация за правилата на конкурса е публикувана на сайтовете на организаторите, събитията са обявени и в социалните мрежи.

Всяка година на 2 февруари светът отбелязва Световния ден на влажните зони, за да се повишат знанията и информираността за голямото значение на тези територии за хората и нашата планета. Темата на екологичния празник през 2021 година е „Влажните зони и водата“. Тя фокусира вниманието върху влажните зони като източник на сладка вода и насърчава действия за тяхното възстановяване и спиране на загубата им.