Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

С конкурс и мониторинг на защитен вид РИОСВ – Пловдив, Зелени Балкани и Българско дружество за защита на птиците отбелязват Световния ден на влажните зони
01.02.2021

С мониторинг на мястото за почивка на защитения малък корморан и с конкурс за най-малките Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), СНЦ „Зелени Балкани“ и Българско дружество за защита на птиците отбелязват заедно Световния ден на влажните зони – 2 февруари.

В късните следобедни часове на 2 февруари доброволци и любители на природата са поканени на брега на река Марица край остров Адата, където ще се разделят на групи. Те ще наблюдават и документират броя на малките корморани (Microcarbo pygmaeus), които се връщат на мястото си за нощуване. Птицата е вписана като застрашен от изчезване вид в Червената книга на Република България, защитена е на територията на цялата страна съгласно Закона за биологичното разнообразие и е обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. Основни заплахи за вида са незаконното убиване и преследване, деградацията на влажните зони и разрушаването на местообитанията им. През зимата видът формира така наречените „нощувки“, в които броят на индивидите може да достигне до над 5 000 екземпляра, а в отделни случаи и над 10 000. Около остров Адата се намира най-голямата нощувка на вида по течението на река Марица и цяла Тракия.

На 2-ри февруари обявяваме и национален конкурс за детска рисунка на тема “Влажните зони – извор на живот“. В рамките на един месец деца на възраст от 3 до 7 години, възпитаници на детски градини в страната, могат да изпращат творбите си на адреса на екоинспекцията. Жури от РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ ще направи подбор на изпратените произведения. Най-добрите ще бъдат представени на изложба, посветена на Деня на водата – 22 март 2021 година, а за участниците и техните учители са подготвени награди и грамоти. Подробна информация за правилата на конкурса е публикувана на сайтовете на организаторите, събитията са обявени и в социалните мрежи.

Всяка година на 2 февруари светът отбелязва Световния ден на влажните зони, за да се повишат знанията и информираността за голямото значение на тези територии за хората и нашата планета. Темата на екологичния празник през 2021 година е „Влажните зони и водата“. Тя фокусира вниманието върху влажните зони като източник на сладка вода и насърчава действия за тяхното възстановяване и спиране на загубата им.