Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Откриха модерна компостираща инсталация в община Марица
14.01.2021

 Със заключителна пресконференция и официална церемония по откриването в село Ясно поле днес бе отбелязана успешната реализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“. Новият обект е разположен на терен от 14 000 м2 в местността „Чарлъшки ливади“ в землището на селото. 

Проектът е на обща стойност 5 293 998,37 лв., от които  3 953 372,74 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 340 625,63 лв. собствен принос на бенефициента община Марица. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в рамките на процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата.     

Лентата на биоинсталацията преряза кметът на община Марица г-н Димитър Иванов. Сред официалните гости бяха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, председателят на общински съвет г-жа Гергана Трендафилова, инж. Петър Минков – ръководител на проекта, зам.-кметовете на община Марица, кметовете на населените места в общината, управителя на фирмата-изпълнител, медии, местни жители. Беше отслужен и водосвет за здраве и успех.    

Проектът е едно успешно партньорство между местна и държавна власт, плод на вложено много време и труд. Инсталацията вече е изградена. Предизвикателство е предстоящата й експлоатация, което е свързано с много работа и сериозна организация, за да постигнем същинската цел на проекта – опазването на  околната среда“ бяха думите на кмета. Той допълни, че проектът ще позволи постигане на целите на община Марица за ограничаване на количеството на депонираните отпадъци, което ще доведе и до финансови ползи. 

Проектът цели намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране. Реализацията му ще повиши качеството на услугите в сферата на управлението на отпадъците и ще подобри стандарта на живот на жителите на общината чрез подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, опазване на околната среда, рециклирането и оползотворяването на отпадъци. Благодарение на него ще се удължи животът на съществуващите Регионални депа в с. Шишманци и с. Цалапица, които обслужват всички общини, част от Регионално сдружение – Пловдив.    

Инсталацията за компостиране има капацитет да преработва 6 200 тона зелени и биоразградими отпадъци годишно, формирани от домакинствата и зелените площи и може да произвежда 2 700 тона компост, който ще е в услуга на многобройните земеделски проиводители в района. Тя ще обслужва всички 19 населени места на територията на община Марица, която е с над 30 000 жители. Изградени са халета, обособен е контролно-пропускателен пункт, зони за складиране, дробене, същинско компостиране и допълнително зреене, покрита приемна зона с контролна везна, локална пречиствателна станция за отпадъчни води, доставена е необходимата техника и механизация. Процесът на работа разчита на най-модерна немска технология, която се управлява изцяло автоматично. Разкрити са над 10 нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.    

При провеждане на пресконференцията и церемонията по откриването бяха спазени всички противоепидемични мерки.