Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

От 1 януари 2021 г. отчетността за отпадъците се води чрез Национална информационна система
29.12.2020

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) уведомява, че от 1 януари 2021 г. влиза в сила изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно което воденето на публични регистри по чл. 45, ал. 1, отчетността и предоставянето на информация по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда: https://nwms.eea.government.bg/app/base/home.

От началото на следващата година причинителите на отпадъци ще подават чрез НИСО данни за количеството, свойствата, произхода на отпадъците и други данни. Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности по управление на отпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Всички лица, които ще извършват дейности в НИСО, трябва задължително да имат Регистрация в системата. Регистрацията се осъществява посредством валиден квалифициран електронен подпис.

Директорът на РИОСВ може да утвърждава работни листове чрез НИСО, като използва електронен подпис, когато документите са подадени по чл. 7, ал. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

За неводене на отчетност за отпадъците в НИСО или представяне информация с невярно съдържание, задължените лица подлежат на санкции по ЗУО.