Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ – Пловдив награди трима млади учени в Деня на народните будители
02.11.2020

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) се включи като спонсор на дванадесетото издание на научната конференция за студенти и млади учени „Екологията - начин на мислене”, а директорът на екоинспекцията инж. Десислава Георгиева отличи трима от участниците в нея.

Организатори на традиционния форум са катедра „Екология и опазване на околната среда” към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Студентският съвет към факултета и Екологичният студентски екип за творческо развитие и академични постижения „Есетра“. Събитието се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември и в него взеха участие студенти, докторанти и млади учени, обучаващи се и работещи в областта на екологията.

В рамките на конференцията бяха представени 22 доклада и 8 постера на  млади учени от седем научни институти и висши учебни заведения от цялата страна – ПУ „Паисий Хилендарски“, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Тракийски университет, Институт по молекулярна биология – БАН, СУ „СВ. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Те представиха своите научни и научно-популярни разработки, като акцентът традиционно бе поставен както върху различните области на екологията и биологията, така и върху методиката на обучението по свързаните с това учебни дисциплини. Пълният текст на научно-популярните разработки предстои да бъде отпечатан в специализирания сборник с доклади.

Участниците на конференцията имаха възможност да се насладят на изложбата с фотографии на деветима докторанти и студенти, участвали в съпътстващия конференцията фотоконкурс на тема „Природата в кадър“.

Отличени от директора на РИОСВ – Пловдив бяха авторите на следните научни проекти:

  • Недялка Аценова с проект „Молекулярни изследвания на костенурки - еволюция, биология и екология“;
  • Александър Петров с проект „Видов състав и разпространение на гръбначните животни по р. Марица в гр. Пловдив“ и
  • Надзифе Чангалова – „Формиране на отношение към природата, като ценност на културата (предучилищна възраст)“.