Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив награди трима млади учени в Деня на народните будители
02.11.2020

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) се включи като спонсор на дванадесетото издание на научната конференция за студенти и млади учени „Екологията - начин на мислене”, а директорът на екоинспекцията инж. Десислава Георгиева отличи трима от участниците в нея.

Организатори на традиционния форум са катедра „Екология и опазване на околната среда” към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Студентският съвет към факултета и Екологичният студентски екип за творческо развитие и академични постижения „Есетра“. Събитието се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември и в него взеха участие студенти, докторанти и млади учени, обучаващи се и работещи в областта на екологията.

В рамките на конференцията бяха представени 22 доклада и 8 постера на  млади учени от седем научни институти и висши учебни заведения от цялата страна – ПУ „Паисий Хилендарски“, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Тракийски университет, Институт по молекулярна биология – БАН, СУ „СВ. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Те представиха своите научни и научно-популярни разработки, като акцентът традиционно бе поставен както върху различните области на екологията и биологията, така и върху методиката на обучението по свързаните с това учебни дисциплини. Пълният текст на научно-популярните разработки предстои да бъде отпечатан в специализирания сборник с доклади.

Участниците на конференцията имаха възможност да се насладят на изложбата с фотографии на деветима докторанти и студенти, участвали в съпътстващия конференцията фотоконкурс на тема „Природата в кадър“.

Отличени от директора на РИОСВ – Пловдив бяха авторите на следните научни проекти:

  • Недялка Аценова с проект „Молекулярни изследвания на костенурки - еволюция, биология и екология“;
  • Александър Петров с проект „Видов състав и разпространение на гръбначните животни по р. Марица в гр. Пловдив“ и
  • Надзифе Чангалова – „Формиране на отношение към природата, като ценност на културата (предучилищна възраст)“.