Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив прие изпълнението на 14 проекта, финансирани от ПУДООС
21.10.2020

Само за месец Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив прие изпълнението на 14 малки екопроекта с осигурено финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Тяхната реализация се осъществи с активното съдействие и под контрола на пловдивската екоинспекция.

Проектите се изпълняват като част от Националната кампания „За чиста околна среда“ и са на обща стойност 89 624 лева, като стойността на всеки от тях е в рамките на до 5000 лева за учебни заведения и до 10 000 лева за общини и кметства.  Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот.

Благодарение на нея бяха реновирани и създадени паркови пространства, а зелени площи бяха залесени, почистени и облагородени. В селата Брягово (общ. Първомай), Чалъкови (общ. Раковски) и Ръжево Конаре и Дълго поле (общ. Калояново) са изградени модерни съоръжения за спорт - тенис-маса и съоръжения от фитнес-зоната на открито.

Със старта на учебната година малчуганите на редица детски учебни заведения се сдобиха с нови беседки, пързалки, люлки и катерушки. Сред тях са възпитаниците на ДГ „Пролет“ в гр. Първомай, ДГ „Детелина“ в с. Дълбок извор и ДГ „Никола Инджов“ в с. Ръжево Конаре. Обособени са прекрасни кътове за игра и работа на открито.

Реализираха се планираните проекти и в три пловдивски детски градини. В  ДГ „Мир“ беше създадена екоферма и екокът за билки, детски къщички и столчета за колективни игри. В ДГ „Буратино“ и ДГ „Малкият принц“се изградиха класни стаи на открито. В част от изпълнените проекти родители допълнително са се включили с дарения – такъв е примерът в  НУ „Христо Ботев“ в гр. Първомай, където родители изградиха допълнително и оранжерия за своите деца. На много места са монтирани кошчета за разделно събиране на отпадъци, които да възпитат отговорно поведение към околната среда от най-ранна детска възраст.

През септември е извършен и контрол на изпълнението на втория етап на обект „Реконструкция и доизграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Чакъкови, община Раковски“. Договорените строително-монтажни дейности по одобрения проект са на обща стойност 861 883 лева - безвъзмездна помощ за общината от страна на ПУДООС. Проверката е установила, че са завършени нови 17 клона от водопроводната мрежа, а работата продължава.

Предстои реализирането на още подобни екопроекти, финансирани от ПУДООС в пловдивска област, като РИОСВ – Пловдив ще следи изпълнението им.