Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив прие изпълнението на 14 проекта, финансирани от ПУДООС
21.10.2020

Само за месец Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив прие изпълнението на 14 малки екопроекта с осигурено финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Тяхната реализация се осъществи с активното съдействие и под контрола на пловдивската екоинспекция.

Проектите се изпълняват като част от Националната кампания „За чиста околна среда“ и са на обща стойност 89 624 лева, като стойността на всеки от тях е в рамките на до 5000 лева за учебни заведения и до 10 000 лева за общини и кметства.  Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот.

Благодарение на нея бяха реновирани и създадени паркови пространства, а зелени площи бяха залесени, почистени и облагородени. В селата Брягово (общ. Първомай), Чалъкови (общ. Раковски) и Ръжево Конаре и Дълго поле (общ. Калояново) са изградени модерни съоръжения за спорт - тенис-маса и съоръжения от фитнес-зоната на открито.

Със старта на учебната година малчуганите на редица детски учебни заведения се сдобиха с нови беседки, пързалки, люлки и катерушки. Сред тях са възпитаниците на ДГ „Пролет“ в гр. Първомай, ДГ „Детелина“ в с. Дълбок извор и ДГ „Никола Инджов“ в с. Ръжево Конаре. Обособени са прекрасни кътове за игра и работа на открито.

Реализираха се планираните проекти и в три пловдивски детски градини. В  ДГ „Мир“ беше създадена екоферма и екокът за билки, детски къщички и столчета за колективни игри. В ДГ „Буратино“ и ДГ „Малкият принц“се изградиха класни стаи на открито. В част от изпълнените проекти родители допълнително са се включили с дарения – такъв е примерът в  НУ „Христо Ботев“ в гр. Първомай, където родители изградиха допълнително и оранжерия за своите деца. На много места са монтирани кошчета за разделно събиране на отпадъци, които да възпитат отговорно поведение към околната среда от най-ранна детска възраст.

През септември е извършен и контрол на изпълнението на втория етап на обект „Реконструкция и доизграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Чакъкови, община Раковски“. Договорените строително-монтажни дейности по одобрения проект са на обща стойност 861 883 лева - безвъзмездна помощ за общината от страна на ПУДООС. Проверката е установила, че са завършени нови 17 клона от водопроводната мрежа, а работата продължава.

Предстои реализирането на още подобни екопроекти, финансирани от ПУДООС в пловдивска област, като РИОСВ – Пловдив ще следи изпълнението им.