Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив със стратегия за съвместен контрол на спазването на екологичното законодателство
10.09.2020

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), Областният управител на Пловдив, представители на общини от пловдивска област, Областната дирекция на МВР-Пловдив и Областната дирекция по безопасност на храните-Пловдив се събраха на работна среща днес. Тя се състоя в Информационния център на екоинспекцията след отправена покана от страна на директора на РИОСВ – Пловдив, инж. Десислава Георгиева, към останалите институции.

Фокус на предприетата инициатива са съвместните дейности и отговорности на отделните ведомства при прилагането на екологичното законодателство на местно ниво. На срещата инж. Георгиева акцентира върху необходимостта от бърза и ефективна реакция и предприемане на адекватни действия в зависимост от компетентностите при постъпване на сигнали за нередности от граждани и организации. По нейните думи, ако институциите работят „като части на една добре смазана машина“, ще може да се намали времето за реакция и да се взимат по-бързи и компетентни решения по подадените сигнали. Тя подчерта и важността да се предприемат съвместни превантивни действия за ограничаване на посегателства върху околната среда като нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, зауствания на отпадъчни води и др.

Тенденцията в броя на постъпилите сигнали през последните години е възходяща. От началото на годината до края на август в РИОСВ – Пловдив са постъпили над 540 сигнали и жалби, като в някои месеци те доближават 100. За сравнение през 2019 година екоинспекцията е била алармирана 700 пъти, а през 2018 година – 530 пъти. Случва се да се предприемат проверки и след публикации в медиите и социалните мрежи. Най-често сигналите са свързани със замърсявания и нерегламентирани дейности с отпадъци в и извън населените места, наличие на неприятни миризми, замърсяване на водите, промишлени аварии и други нарушения на екологичното законодателство. Стремежът е проверките да се провеждат в максимално кратки срокове, тъй като в много от случаите бързината на реакцията означава предотвратяване на замърсяването и установяване на нарушителя или замърсителя. В много от случаите получените сигнали засягат частично или изцяло компетентностите на останалите институции и те се препращат до тях, създават се междуведомствени екипи и се организират съвместни проверки. 

Участниците в срещата обсъдиха конкретни типове казуси и направиха предложения за тяхното практическо решаване. Всички дадоха гаранции за постигне на целта - пълна синхронизация на действията при възникването на ситуации, изискващи съвместна реакция за опазване на околната среда на територията на Пловдивска област.  Те се обединиха и около идеята подобни срещи между отговорните институции да се провеждат регулярно и занапред.