Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив със стратегия за съвместен контрол на спазването на екологичното законодателство
10.09.2020

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), Областният управител на Пловдив, представители на общини от пловдивска област, Областната дирекция на МВР-Пловдив и Областната дирекция по безопасност на храните-Пловдив се събраха на работна среща днес. Тя се състоя в Информационния център на екоинспекцията след отправена покана от страна на директора на РИОСВ – Пловдив, инж. Десислава Георгиева, към останалите институции.

Фокус на предприетата инициатива са съвместните дейности и отговорности на отделните ведомства при прилагането на екологичното законодателство на местно ниво. На срещата инж. Георгиева акцентира върху необходимостта от бърза и ефективна реакция и предприемане на адекватни действия в зависимост от компетентностите при постъпване на сигнали за нередности от граждани и организации. По нейните думи, ако институциите работят „като части на една добре смазана машина“, ще може да се намали времето за реакция и да се взимат по-бързи и компетентни решения по подадените сигнали. Тя подчерта и важността да се предприемат съвместни превантивни действия за ограничаване на посегателства върху околната среда като нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, зауствания на отпадъчни води и др.

Тенденцията в броя на постъпилите сигнали през последните години е възходяща. От началото на годината до края на август в РИОСВ – Пловдив са постъпили над 540 сигнали и жалби, като в някои месеци те доближават 100. За сравнение през 2019 година екоинспекцията е била алармирана 700 пъти, а през 2018 година – 530 пъти. Случва се да се предприемат проверки и след публикации в медиите и социалните мрежи. Най-често сигналите са свързани със замърсявания и нерегламентирани дейности с отпадъци в и извън населените места, наличие на неприятни миризми, замърсяване на водите, промишлени аварии и други нарушения на екологичното законодателство. Стремежът е проверките да се провеждат в максимално кратки срокове, тъй като в много от случаите бързината на реакцията означава предотвратяване на замърсяването и установяване на нарушителя или замърсителя. В много от случаите получените сигнали засягат частично или изцяло компетентностите на останалите институции и те се препращат до тях, създават се междуведомствени екипи и се организират съвместни проверки. 

Участниците в срещата обсъдиха конкретни типове казуси и направиха предложения за тяхното практическо решаване. Всички дадоха гаранции за постигне на целта - пълна синхронизация на действията при възникването на ситуации, изискващи съвместна реакция за опазване на околната среда на територията на Пловдивска област.  Те се обединиха и около идеята подобни срещи между отговорните институции да се провеждат регулярно и занапред.