Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отчита дейността си за месец юни
09.07.2020

През юни тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив са извършили 168 проверки на 150 обекта, като 72 от тях са планови и 96 - извънредни. Извършени са и 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, от които 11 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са постъпили 82 сигнала на „зеления телефон“ на екоинспекцията и 2 писмени жалби, на които е реагирано своевременно.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 8 акта, като половината от тях са свързани с неспазване на Закона за управление на отпадъците. Издадени са 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 25 000 лв.  След осъществен контрол по отношение на отпадъчните води са предприети и две принудителни административни мерки – спиране достъпа до съоръжение, представляващо кран в ревизионна шахта на кланица с. Радиново и ограничаване производствената дейност на дестилерия за етерични масла в с. Черноземен.

Общо събраните суми по наложени  глоби и санкции са 77 365 лв., като от получените суми 55 012 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 52885 лв., община Марица – 783 лв. и община Садово – 680 лева.

Извършена проверка по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети съгласно заповед на министъра на околната среда и водите съвместно с представители на министерството, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ – Пазарджик на участък от река Марица при гр. Стамболийски. Там в началото на годината беше установено голямо количество умряла риба, като причинителят на замърсяването беше производство в гр. Пазарджик.  

През юни екоекспертите са се отзовали на множество сигнали за бедстващи защитени животни. Спасени са общо 19 птици (щъркели, соколи, забулена сова, бухал и др.) и костенурка, които са изпратени в Спасителния център в Стара Загора.

Пълният текст на отчета за м. юни 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.