Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отчита дейността си за месец юни
09.07.2020

През юни тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив са извършили 168 проверки на 150 обекта, като 72 от тях са планови и 96 - извънредни. Извършени са и 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, от които 11 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са постъпили 82 сигнала на „зеления телефон“ на екоинспекцията и 2 писмени жалби, на които е реагирано своевременно.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 8 акта, като половината от тях са свързани с неспазване на Закона за управление на отпадъците. Издадени са 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 25 000 лв.  След осъществен контрол по отношение на отпадъчните води са предприети и две принудителни административни мерки – спиране достъпа до съоръжение, представляващо кран в ревизионна шахта на кланица с. Радиново и ограничаване производствената дейност на дестилерия за етерични масла в с. Черноземен.

Общо събраните суми по наложени  глоби и санкции са 77 365 лв., като от получените суми 55 012 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 52885 лв., община Марица – 783 лв. и община Садово – 680 лева.

Извършена проверка по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети съгласно заповед на министъра на околната среда и водите съвместно с представители на министерството, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ – Пазарджик на участък от река Марица при гр. Стамболийски. Там в началото на годината беше установено голямо количество умряла риба, като причинителят на замърсяването беше производство в гр. Пазарджик.  

През юни екоекспертите са се отзовали на множество сигнали за бедстващи защитени животни. Спасени са общо 19 птици (щъркели, соколи, забулена сова, бухал и др.) и костенурка, които са изпратени в Спасителния център в Стара Загора.

Пълният текст на отчета за м. юни 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.