Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив измерва в реално време качеството на въздуха в район „Северен“
30.06.2020

На 25 май Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) стартира 14-дневно непрекъснато лятно измерване на качеството на атмосферния въздух в пловдивския район „Северен“. За целта екоинспекцията разположи мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда на в двора на предприятие на бул. „Дунав“.  Мястото е определено по предложение на община Пловдив.

Провеждането на индикативни измервания на качеството на атмосферния въздух е в изпълнение  на Годишния график за имисионен контрол за 2020 г. на екоинспекцията, утвърден от Министерството на околната среда и водите. Измерванията се извършват през всеки един от четирите годишни сезона общо 51 дни през годината. Измерванията през пролетния период не показаха отклонения на стойностите на основните измервани показатели.

Целта на измерването е да се определи качеството на въздуха в район „Северен“. След приключването му експертите на РИОСВ - Пловдив ще направят анализ и оценка  на резултатите от извършения мониторинг. Показателите, чиито нива ще бъдат проследени през двуседмичния период са серни и азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и др. При анализа ще се вземат предвид и измерените чрез МАС стойности на температурата, слънчевата радиация, посоката на вятъра, атмосферното налягане и относителната влажност.