Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Министър Димитров направи първа копка на компостираща инсталация за зелени отпадъци в Карлово
08.06.2020

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в първа копка на инвестиционен проект за Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2013-2020. Общият размер на инвестицията е 4,756 млн. лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3,499 млн. лв.  Целта на проектното предложение е да подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране – оползотворяване.

Предвижда се изграждане на инсталация за открито компостиране с капацитет 6500 т/г в землището на Карлово. В изпълнение на целите за разделно събиране в проектното предложение е предвидено и закупуването на оборудване – 209 броя „кафяви“ контейнери с вместимост 1100 л и специализиран автомобил за събиране и извозване на зеления отпадък от домакинствата, 3 броя камиони за събиране на зелената маса, както и 2 броя мобилни шредери за раздробяване на дървесната фракция, 1 челен товарач и 1 ситова машина. Населението, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е 47 298 жители на общината.

Снимки: Община Карлово