Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив откри нарушения в централата за биогаз в с. Труд
05.06.2020

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) провериха биоцентрала за производство на електроенергия в с. Труд, община Марица, и установиха нередности. Осъщественият контрол е в отговор на постъпил сигнал чрез тел. 112 за силна неприятна миризма в селото, в който като източник е посочено предприятието.

При проверката беше установено, че перколатната вана, разположена на площадката на обекта, е без покривало, тя е наполовина пълна, а в нея се съдържат течни материали с обем около 50 куб. метра. Не са покрити и двата бетонови резервоара, използвани за претоварване на биотора към цистерните на транспортните средства. Именно това е източникът на неприятните миризми.

Установеното при проверката е нарушение на предишно предписание, дадено от РИОСВ – Пловдив, съгласно което операторът следва да поддържа в изправност покритието на перколатната вана с цел предотвратяване емитирането на миризми от нея. Спрямо дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки и имуществени санкции. Предвидената в закона санкция е до 20 000 лева. Дадени са предписания за отстраняване на констатираните нарушения в срок до 13 юни, като изпълнението им ще бъде проследено стриктно.

Биоцентралата в с. Труд е един от най-проверяваните обекти на територията на РИОСВ – Пловдив. От въвеждането на обекта през 2015 г. в редовна експлоатация до момента екоексперти са извършили повече от 50 проверки – планови, по сигнали от граждани и медиите, по жалби и други