Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ - Пловдив откри нарушения в централата за биогаз в с. Труд
05.06.2020

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) провериха биоцентрала за производство на електроенергия в с. Труд, община Марица, и установиха нередности. Осъщественият контрол е в отговор на постъпил сигнал чрез тел. 112 за силна неприятна миризма в селото, в който като източник е посочено предприятието.

При проверката беше установено, че перколатната вана, разположена на площадката на обекта, е без покривало, тя е наполовина пълна, а в нея се съдържат течни материали с обем около 50 куб. метра. Не са покрити и двата бетонови резервоара, използвани за претоварване на биотора към цистерните на транспортните средства. Именно това е източникът на неприятните миризми.

Установеното при проверката е нарушение на предишно предписание, дадено от РИОСВ – Пловдив, съгласно което операторът следва да поддържа в изправност покритието на перколатната вана с цел предотвратяване емитирането на миризми от нея. Спрямо дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки и имуществени санкции. Предвидената в закона санкция е до 20 000 лева. Дадени са предписания за отстраняване на констатираните нарушения в срок до 13 юни, като изпълнението им ще бъде проследено стриктно.

Биоцентралата в с. Труд е един от най-проверяваните обекти на територията на РИОСВ – Пловдив. От въвеждането на обекта през 2015 г. в редовна експлоатация до момента екоексперти са извършили повече от 50 проверки – планови, по сигнали от граждани и медиите, по жалби и други