Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправят второ екопредизвикателство по случай Деня на „Натура 2000“
18.05.2020

 

След първото онлайн предизвикателство за Деня на Земята тази година РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправят второ по случай 21 май - Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, който честваме вече четвърта година.

Всички приятели на природозащитната идея са предизвикани да участват, като запишат кратко импровизирано видеопослание за „Натура 2000“ с телефона или камерата си. В него участниците могат да споделят защо е важна европейската екологична мрежа, имат ли личен принос за нейното съществуване, как допринасят за нея или пък да снимат и да разкажат за конкретна защитена зона. Освен видеоматериали може да се споделят и снимки на местообитания или видове, включени в зоните от „Натура 2000“.

Организаторите се ангажират да добавят субтитри на английски език и да ги разпространят. По този начин участниците ще покажат лицата и ще разкрият сърцата си, показвайки, че хората, милеещи за природата са много.

Клипчетата трябва да са в рамките на 1-2 минути, може да са селфи или снимани от друг човек. Срокът за изпращането им е края на месец май на лично съобщение във фейсбук на страницата на Зелени Балкани (https://bit.ly/2WXHUSX) или на имейл адреса на РИОСВ Пловдив: [email protected].

Освен на сайтовете на двете организации, събитието е обявено и в социалните мрежи на следния линк: https://www.facebook.com/events/1363605384027939

Мрежата „Натура 2000” е най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Екомрежата беше създадена през 1992 г. чрез приемането на Директивата за местообитанията, която заедно с Директивата за птиците представлява крайъгълният камък на политиката за опазване на природата в Европа. Това е формата, която ЕС е избрал дългосрочно, за да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения, като се гарантира устойчивото им ползване. В момента европейската мрежа "Натура 2000" включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион км2 и 18% от територията на ЕС. На територията на РИОСВ – Пловдив има 33 защитени зони.

Освен опазване на биологичното разнообразие за бъдещите поколения мрежата „Натура 2000“ предоставя широк набор от други важни ползи за обществото и икономиката посредством потока от екосистемни услуги. Здравите сладководни екосистеми, например, осигуряват чиста вода и спомагат за отстраняване на замърсителите от заобикалящата среда. Непокътнатите влажни зони действат като естествени буфери срещу наводнения, като абсорбират излишните дъждовни води. Торфените находища спомагат за привличането и съхраняването на въглеродния диоксид, който е основната причина за изменението на климата, а горите подобряват качеството на въздуха и почвата. Освен това „Натура 2000“ спомага за запазването на естествените опрашители, за опазването на природните дадености и естетическите ценности, както и за подкрепа на туризма и отдиха. Благодарение на това, че осигурява привлекателни свободни пространства, тя дава множество възможности за икономически дейности, основани на тези ценни природни активи.

Списъкът на всички защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в България е тук: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map).

Списъкът на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив е следният: 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на дивите птици в Пловдивска област:

1.    „Централен  Балкан” с код BG0000494

2.   „Язовир Пясъчник”  с код BG0002010

3.   „Язовир Конуш” с код BG0002015

4.   „Рибарници Пловдив” с код BG0002016

5.   „Бесапарски ридове” с код BG0002057

6.   „Марица Първомай” с код BG0002081

7.   „Оризища Цалапица” с код BG0002086

8.   „Марица Пловдив” с код BG0002087

9.    „Персенк” с код BG0002105

10.  „Добростан” с код BG0002073

11. „Средна гора” с код BG0002054

12.  Централен Балкан буфер с код BG0002128

 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в Пловдивска област:

1.  „Река Чая” с код BG0000194

2.  "Бесапарски възвишения” с код BG0000254

3. „Градинска гора” с код BG0000255

4.  „Трилистник” с код BG0000289

5.  „Гора - Шишманци” с код BG0000291

6.  „Река Въча Тракия” с код BG0000424

7.   „Река Стряма” с код BG0000429

8.   „Река Каялийка” с код BG0000435

9.    „Река Мечка” с код BG0000436

10.  „Река Черкезица” с код BG0000437

11. „Река Чинардере” с код BG0000438

12.  "Река Омуровска” с код BG0000443

13.  „Река Пясъчник” с код BG0000444

14.  „Река Марица” с код BG0000578

15. „Брестовица” с код BG0001033

16. „Родопи - Западни” BG0001030

17. „Родопи-Седни” BG0001031

18.  „Попинци” BG0001039

19. „Средна гора” BG0001389

20.  „Централен Балкан – буфер” BG0001493

21.  „Централен Балкан”  BG0000494