Други
  2020
  май (9)
  април (10)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправят второ екопредизвикателство по случай Деня на „Натура 2000“
18.05.2020

 

След първото онлайн предизвикателство за Деня на Земята тази година РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправят второ по случай 21 май - Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, който честваме вече четвърта година.

Всички приятели на природозащитната идея са предизвикани да участват, като запишат кратко импровизирано видеопослание за „Натура 2000“ с телефона или камерата си. В него участниците могат да споделят защо е важна европейската екологична мрежа, имат ли личен принос за нейното съществуване, как допринасят за нея или пък да снимат и да разкажат за конкретна защитена зона. Освен видеоматериали може да се споделят и снимки на местообитания или видове, включени в зоните от „Натура 2000“.

Организаторите се ангажират да добавят субтитри на английски език и да ги разпространят. По този начин участниците ще покажат лицата и ще разкрият сърцата си, показвайки, че хората, милеещи за природата са много.

Клипчетата трябва да са в рамките на 1-2 минути, може да са селфи или снимани от друг човек. Срокът за изпращането им е края на месец май на лично съобщение във фейсбук на страницата на Зелени Балкани (https://bit.ly/2WXHUSX) или на имейл адреса на РИОСВ Пловдив: [email protected]

Освен на сайтовете на двете организации, събитието е обявено и в социалните мрежи на следния линк: https://www.facebook.com/events/1363605384027939

Мрежата „Натура 2000” е най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Екомрежата беше създадена през 1992 г. чрез приемането на Директивата за местообитанията, която заедно с Директивата за птиците представлява крайъгълният камък на политиката за опазване на природата в Европа. Това е формата, която ЕС е избрал дългосрочно, за да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения, като се гарантира устойчивото им ползване. В момента европейската мрежа "Натура 2000" включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион км2 и 18% от територията на ЕС. На територията на РИОСВ – Пловдив има 33 защитени зони.

Освен опазване на биологичното разнообразие за бъдещите поколения мрежата „Натура 2000“ предоставя широк набор от други важни ползи за обществото и икономиката посредством потока от екосистемни услуги. Здравите сладководни екосистеми, например, осигуряват чиста вода и спомагат за отстраняване на замърсителите от заобикалящата среда. Непокътнатите влажни зони действат като естествени буфери срещу наводнения, като абсорбират излишните дъждовни води. Торфените находища спомагат за привличането и съхраняването на въглеродния диоксид, който е основната причина за изменението на климата, а горите подобряват качеството на въздуха и почвата. Освен това „Натура 2000“ спомага за запазването на естествените опрашители, за опазването на природните дадености и естетическите ценности, както и за подкрепа на туризма и отдиха. Благодарение на това, че осигурява привлекателни свободни пространства, тя дава множество възможности за икономически дейности, основани на тези ценни природни активи.

Списъкът на всички защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в България е тук: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map).

Списъкът на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив е следният: 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на дивите птици в Пловдивска област:

1.    „Централен  Балкан” с код BG0000494

2.   „Язовир Пясъчник”  с код BG0002010

3.   „Язовир Конуш” с код BG0002015

4.   „Рибарници Пловдив” с код BG0002016

5.   „Бесапарски ридове” с код BG0002057

6.   „Марица Първомай” с код BG0002081

7.   „Оризища Цалапица” с код BG0002086

8.   „Марица Пловдив” с код BG0002087

9.    „Персенк” с код BG0002105

10.  „Добростан” с код BG0002073

11. „Средна гора” с код BG0002054

12.  Централен Балкан буфер с код BG0002128

 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в Пловдивска област:

1.  „Река Чая” с код BG0000194

2.  "Бесапарски възвишения” с код BG0000254

3. „Градинска гора” с код BG0000255

4.  „Трилистник” с код BG0000289

5.  „Гора - Шишманци” с код BG0000291

6.  „Река Въча Тракия” с код BG0000424

7.   „Река Стряма” с код BG0000429

8.   „Река Каялийка” с код BG0000435

9.    „Река Мечка” с код BG0000436

10.  „Река Черкезица” с код BG0000437

11. „Река Чинардере” с код BG0000438

12.  "Река Омуровска” с код BG0000443

13.  „Река Пясъчник” с код BG0000444

14.  „Река Марица” с код BG0000578

15. „Брестовица” с код BG0001033

16. „Родопи - Западни” BG0001030

17. „Родопи-Седни” BG0001031

18.  „Попинци” BG0001039

19. „Средна гора” BG0001389

20.  „Централен Балкан – буфер” BG0001493

21.  „Централен Балкан”  BG0000494