Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив постави мобилна автоматична станция за измерване качеството на въздуха в район „Източен“
07.05.2020

Представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Регионалната лаборатория - Пловдив към ИАОС извършиха незабавна проверка в района на разразилия се пожар, обхванал бивши складови помещения на „СМК“ в пловдивския район "Източен".

Първоначално експертите извършваха замервания с мобилен апарат GASMET, с който проследиха стойностите на 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други.

В следобедните часове на място е позиционирана и мобилна автоматична станция (МАС), която ще позволи много по-точни измервания. Тя вече е разположена в двора на СУ „Пенчо Славейков“, кв. „Източен“ и ще остане там едно цяло денонощие (до 16 часа на следващия ден), а при необходимост и повече. МАС има възможност за 24-часово непрекъснато онлайн следене на показателите на въздуха. Първите резултати от замерванията ще са известни в късния следобед на утрешния ден и обществеността ще бъде информирана незабавно за тях чрез сайта на институцията и чрез медиите.

РИОСВ-Пловдив препоръчва на живущите в района граждани да избягват дейности на открито, да затворят прозорците на жилищата си и да не пускат малки деца и възрастни хора навън, докато ситуацията не се нормализира окончателно и пожарът бъде напълно овладян.