Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив постави мобилна автоматична станция за измерване качеството на въздуха в район „Източен“
07.05.2020

Представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Регионалната лаборатория - Пловдив към ИАОС извършиха незабавна проверка в района на разразилия се пожар, обхванал бивши складови помещения на „СМК“ в пловдивския район "Източен".

Първоначално експертите извършваха замервания с мобилен апарат GASMET, с който проследиха стойностите на 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други.

В следобедните часове на място е позиционирана и мобилна автоматична станция (МАС), която ще позволи много по-точни измервания. Тя вече е разположена в двора на СУ „Пенчо Славейков“, кв. „Източен“ и ще остане там едно цяло денонощие (до 16 часа на следващия ден), а при необходимост и повече. МАС има възможност за 24-часово непрекъснато онлайн следене на показателите на въздуха. Първите резултати от замерванията ще са известни в късния следобед на утрешния ден и обществеността ще бъде информирана незабавно за тях чрез сайта на институцията и чрез медиите.

РИОСВ-Пловдив препоръчва на живущите в района граждани да избягват дейности на открито, да затворят прозорците на жилищата си и да не пускат малки деца и възрастни хора навън, докато ситуацията не се нормализира окончателно и пожарът бъде напълно овладян.