Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Басейнова дирекция - Пловдив започна процедура по отнемане на разрешителното за заустване на отпадъчни води на мандра в с. Маноле
01.05.2020

Във връзка с извършени нарушения на Закона за водите, условията в издаденото разрешително и замърсяването на р. Черна при с. Маноле Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив започна процедура по отнемане на разрешително за заустване на отпадъчни води на млекопреработващо предприятие.

Припомняме, че в рамките на по-малко от 2 месеца постъпиха множество сигнали за замърсяване на р. Черна при село Маноле, област Пловдив, от представители на медиите и жители в населеното място. От 3 март тази година досега бяха извършени 5 проверки от РИОСВ – Пловдив и три пъти се вземаха проби съвместно от БДИБР и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС. При извършените проверки и анализ на водни проби бе установено:

  •  Незаконно заустване на непречистени отпадъчни води от предприятието за производство на млечни продукти;
  • Превишаване на емисионните ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води от предприятието в р. Черна, издадено от БДИБР;
  • Замърсяване на р. Черна по биогени (азотни и фосфорни показатели), когато предприятието извършва производствена дейност.

Във връзка с констатираните нарушения на Закона за водите към момента са в ход две административно-наказателни процедури. РИОСВ – Пловдив е издавала наказателни постановления на дружеството и през 2017 г. и 2018 г. на стойност съответно 4000 и 5000 лева.

Дадено е предписание за реконструкция на пречиствателното съоръжение на обекта с изграждане на допълнително стъпало за пречистване.

Освен това РИОСВ – Пловдив е сезирала Областна дирекция „Безопасност на храните“ относно установено освобождаване на суроватка като остатъчен продукт от производствения процес на дружеството в околната следа, за да предприемат действия като компетентен орган. Пловдивската екоинспекция ще предприеме и действия по уведомяване на прокуратурата за установените случаи на замърсяване на р. Черна във връзка с проявения значителен обществен интерес.