Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Литературен конкурс "На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда"
21.04.2020

Национален доверителен екофонд, Дирекция „Национален парк Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за четиринадесета поредна година национална награда за природозащита "Мими Праматарова 2020" с литературен конкурс на тема "На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда".


Информацията за конкурса е на интернет адреси:
http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/
http://ecofund-bg.org

Участници:
До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2002 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2004 г.

Условия за съчинението:
Тема „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото нормално в поведението ни към околната среда“
Всички преминаваме през странна ситуация – пандемията на един непознат до сега вирус. Вирусите са на земята с няколко милиарда години по-рано от човека. Въпреки това, нито вашето поколение, нито това на родителите ви, нито това на бабите и дядовците ви, няма в опита си преживявания като сегашните. Непознато ни е и затова всички се учим да живеем тези дни като променяме поведението си ежедневно.
Ще отмине пандемията, учените ще намерят лекарство и болните ще се излекуват. Всички вярваме, че това ще стане! И всички ще искаме да се върнем към нормалния си живот. Време е да си помислим какво ще е новото нормално поведение - към природата, към планетата – нашия общ дом. Сега разбрахме, че концепцията за устойчивото развитие не е абстракция, а е нашето конкретно поведение – от сутрин до вечер, всеки ден.
На другия ден след вируса пак ли така ще скочим в колите и в самолетите? Ще сме сменили ли „нормалното“ си изхвърляне на отпадъците безразборно, ще пилеем ли пак водата без да се замисляме, ще изберем ли продуктите, които са произведени някъде надалеч от нас и доставката им изисква дълъг и опасен за климата и природата транспорт? Ще посегнем ли пак на гората, която поглъща вредния за климата въглероден диоксид и ни дарява с кислорода, който дишаме?
На другия ден светът вече няма да е същият и всеки от нас няма да е същият. Какво ще е новото нормално в отношението и в поведението ни към околната среда? Научаваме ли си големия урок за връзката ни с природата и климатичните промени – сега, когато се лишихме от най-ценното в живота, общуването между хората, и останахме насаме със себе си и с компютрите и учим през екрана? Как виждаме планетата и как ще се отнасяме към нея утре, кое ще е новото нормално?


Жанр: стих, стихотворение, разказ, есе.


Критерии за оценка: Съответствие на темата; въздействие; литературни качества. По първия критерий се дава половин единица допълнително, ако произведението съдържа иновативна идея за решение на проблема.


Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи.
Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта.


Срок: Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 06.05.2019 г.
Участниците предоставят zip файл на имейл адрес [email protected], съдържащ:
o Попълнен формуляр (свалете от сайта);
o Документ, доказващ че са редовни ученици;
o Текстът на съчинението в word формат.
 

Награди:
Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева;
Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева;
Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

 

Документи за изтегляне:

Файл с подробна информация за конкурса

Формуляр за участие в конкурса