Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 100 обекта провериха експерти от РИОСВ през април
10.05.2010

Над сто обекта провериха експерти от РИОСВ-Пловдив през месец април. В резултат на контролната дейност бяха дадени 58 предписания за отстраняване на пропуски  и несъответствия, наложени бяха 11 акта и издадени четири наказателни постановления на обща сума 23 200 лв.

И през април продължиха проверките в община „Марица” за нерегламентирани сметища, както и за изпълнението на дадени предписания при предишни проверки. Съставени са 5 акта за неизпълнени предписания – на кметовете на общ. „Марица” и на селата Войсил, Кадиево, Скутаре, Манолско Конаре и Крислово. В осем от селищата проверяващите са установили, че предписанията са изпълнени и няма нерегламентирано стропани отпадъци.

При проверка по Закона за опазване на околната среда на годишния доклад за собствени измервания на емисии на КЦМ АД, Пловдив е установено почти целогодишно превишение на нормите по серен диоксид от оловно производство. Изпратено е предложение за налагане на еднократна санкция.

При проверка преди време в „Ново мес” ООД, Ново село е установено, че пречиствателните съоръжения на дружеството са неизправни и се заустват непречистени отпадни води, издадено е наказателно постановление, сумата е 1 000 лв;

За неизпълнение на условия от комплексното разрешително на  „Марицатекс” АД, Пловдив е издадено наказателно постановление за 20 000 лв. А за неизпълнени предписания, дадени от РИОСВ при предишни контролни проверки на „АБС Асфалт Бетон София” ЕООД е издадено наказателно постановление за 2000 лв.