Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

МЕРКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ С COVID-19
16.03.2020
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
РИОСВ – ПЛОВДИВ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ВИ ЗА ПРОЯВЯНЕ НА СПОКОЙСТВИЕ И ХЛАДНОКРЪВИЕ!
МАКАР И С АДАПТИРАН КЪМ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА РЕЖИМ НА РАБОТА, РИОСВ – ПЛОВДИВ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАКОНОВИТЕ СИ ФУНКЦИИ!
УМОЛЯВАМЕ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАС ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН КЪМ СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ И КЪМ ЗДРАВЕТО НА ОКОЛНИТЕ!
ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА EMAIL: [email protected] ИЛИ ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОРИ, БЕЗ ДА Е НЕОХОДИМО ПОСЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА.
В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЕДНО ГИШЕ НА РИОСВ – ПЛОВДИВ СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:
 
  1. ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛЕЖАЩАТА НУЖДА ОТ ПО-ЧЕСТА ДЕЗИНФЕКЦИЯ В КАБИНЕТА НА ЕДНО ГИШЕ, МОЛИМ ЗА ТЪРПЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЧАКАЩИ ЗА ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ!
  2. МОЛИМ ГРАЖДАНИТЕ, ЧАКАЩИ ЗА ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ЕДНО ГИШЕ, ДА ВЛИЗАТ ПО ЕДИН!
  3. ЧАКАЩИТЕ ГРАЖДАНИ ПРЕД СТАЯТА НА ЕДНО ГИШЕ ДА СПАЗВАТ МИНИМАЛНА ДИСТАНЦИЯ ПО МЕЖДУ СИ ОТ ТРИ МЕТРА!
  4. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ, МОЛИМ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ КАТО СЛЕДВАТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ВРЪЗКА В ГЛАСОВОТО СЪОБЩЕНИЕ: 032 / 638078, 635074, 623873, 635073
 
МЕРКИТЕ СА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ С COVID-19
 
С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ