Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проверява завод в Стамболийски след сигнали
12.03.2020

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) –  Пловдив извършиха проверки по няколко постъпили сигнали на граждани за усетена силна миризма с източник завод за производство на целулоза и хартия в гр. Стамболийски.

След постъпили пет сигнала на „зеления телефон“ екоексперти извършиха обследване на района около завода, намиращите се в близост жилищни сгради, поликлиника, административна сграда, жп-линия в присъствие на представител на Общинска администрация – Стамболийски и еколога на предприятието. Макар да бяха поканени, сигналоподателите не участваха в проверката. При направения обход в урбанизираната територия на града извън площадката на предприятието не е установена характерната за производствената дейност миризма.

Проверяващите са установили, че производственият процес е с обичайно натоварване на мощностите. Не са възниквали аварийни ситуации или аномални режими на работа. В Общинска администрация – Стамболийски няма регистрирани оплаквания от граждани за неприятни миризми, идващи от завода в същия ден.

РИОСВ – Пловдив планира още изненадващи проверки на предприятието.