Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

„Водата и климатичните изменения“ е темата, на която е посветено честването на Световния ден на водата през 2020 година
10.03.2020
 
22 март - Световният ден на водата - 2020, поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях.
Ø Адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпази здравето и ще спаси животи.   
Ø По-ефикасното използване на водата ще доведе до намаляване на парниковите газове.
Ø Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има роля в този процес.
Вода и климатични промени: какво имаме предвид?
Какво имаме предвид, когато казваме: „Не можем да си позволим да чакаме“? Политиката по изменение на климата трябва да поставя политиката за управление на водните ресурси в основата на плановете за действие.
Забавянето на действията в областта на климата е почти толкова опасно, колкото и отричането на политиката. Всяка държава трябва да действа бързо.
Екстремните метеорологични явления водят до оскъпяване на водата, намаляване на предвидимостта за наличие на вода, засягат качеството на водата и повишават нейната замърсеност, или и трите.
Не само хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, но и  всички системи: канализация, здравеопазване, образование, занаятчийство и индустрия.
Плановете за действие за адаптация към изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различните сектори и трансгранично координирани. Общото между тях трябва да бъде: безопасно и устойчиво управление на водите.
 
Какво имаме предвид, когато казваме: „Управлението на водите може да помогне в борбата с последствията от изменението на климата“? Има ли устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация?
Борбата с изменението на климата ще създаде огромни възможности за икономиката в много области. Трябва да се прилагат циркулационни производствени системи, като се използва водата много по-ефикасно.
С нарастването на населението на планетата нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Решенията включват защита на естествените водните басейни като океани и влажни зони, адаптиране към климатичните изменения,  интелигентни селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване на отпадъчните води.
Водата е най-ценният ни ресурс - трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да се балансират нуждите от вода в обществото, като същевременно гарантираме, че най-бедните хора не остават пренебрегнати.
 
Какво имаме предвид, когато казваме: „Всеки има роля“?Учудващо е колко много действия, свързани с управлението и използването на водата, може да предприеме всеки и навсякъде, за да повлияе върху изменението на климата.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутиереш обяви: „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работа.“
Да, изменението на климата може да всее чувство на страх и безпокойство. Но има една лесна стъпка, която можете да предприемете веднага и която ще доведе до голяма промяна: не разхищавайте водата.
Научете повече в Брошурата на ООН за изменението на климата и водите. Хиляди хора регистрират своите действия, насочени към борба с изменението на климата на уебсайта на ActNow на ООН. Вижте как можете да промените начина си на живот с лесни стъпки, които ще ви насочат да помогнете за спасяването на планетата.
 
За изтегляне:
 
Официални интернет-страници: www.worldwaterday.org и www.unwater.org