Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

„Водата и климатичните изменения“ е темата, на която е посветено честването на Световния ден на водата през 2020 година
10.03.2020
 
22 март - Световният ден на водата - 2020, поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях.
Ø Адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпази здравето и ще спаси животи.   
Ø По-ефикасното използване на водата ще доведе до намаляване на парниковите газове.
Ø Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има роля в този процес.
Вода и климатични промени: какво имаме предвид?
Какво имаме предвид, когато казваме: „Не можем да си позволим да чакаме“? Политиката по изменение на климата трябва да поставя политиката за управление на водните ресурси в основата на плановете за действие.
Забавянето на действията в областта на климата е почти толкова опасно, колкото и отричането на политиката. Всяка държава трябва да действа бързо.
Екстремните метеорологични явления водят до оскъпяване на водата, намаляване на предвидимостта за наличие на вода, засягат качеството на водата и повишават нейната замърсеност, или и трите.
Не само хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, но и  всички системи: канализация, здравеопазване, образование, занаятчийство и индустрия.
Плановете за действие за адаптация към изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различните сектори и трансгранично координирани. Общото между тях трябва да бъде: безопасно и устойчиво управление на водите.
 
Какво имаме предвид, когато казваме: „Управлението на водите може да помогне в борбата с последствията от изменението на климата“? Има ли устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация?
Борбата с изменението на климата ще създаде огромни възможности за икономиката в много области. Трябва да се прилагат циркулационни производствени системи, като се използва водата много по-ефикасно.
С нарастването на населението на планетата нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Решенията включват защита на естествените водните басейни като океани и влажни зони, адаптиране към климатичните изменения,  интелигентни селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване на отпадъчните води.
Водата е най-ценният ни ресурс - трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да се балансират нуждите от вода в обществото, като същевременно гарантираме, че най-бедните хора не остават пренебрегнати.
 
Какво имаме предвид, когато казваме: „Всеки има роля“?Учудващо е колко много действия, свързани с управлението и използването на водата, може да предприеме всеки и навсякъде, за да повлияе върху изменението на климата.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутиереш обяви: „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работа.“
Да, изменението на климата може да всее чувство на страх и безпокойство. Но има една лесна стъпка, която можете да предприемете веднага и която ще доведе до голяма промяна: не разхищавайте водата.
Научете повече в Брошурата на ООН за изменението на климата и водите. Хиляди хора регистрират своите действия, насочени към борба с изменението на климата на уебсайта на ActNow на ООН. Вижте как можете да промените начина си на живот с лесни стъпки, които ще ви насочат да помогнете за спасяването на планетата.
 
За изтегляне:
 
Официални интернет-страници: www.worldwaterday.org и www.unwater.org