Други
  2023
  юни (3)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Капацитетът за управление на зоните по Натура 2000 се обсъди на регионална среща в Пловдив
28.02.2020

Директорът на РИОСВ – Пловдив откри семинар на тема подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на „Натура 2000“ в България. На нея бяха поканени широк кръг експерти и заинтересовани страни, свързани с управлението на екологичната мрежата – представители на общини на територията на РИОСВ – Пловдив, областната администрация, Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ и други държавни и неправителствени организации.

Това е първо от общо три планирани регионални събития за района на Пловдив. Бяха разгледани правно-нормативната рамка на новия подход за управление на зоните от „Натура 2000“ и отговорностите на комитетите на заинтересованите страни, участващи в управлението на мрежата на регионално ниво. Предвиденият панел за въпроси и отговори провокира активни дискусии между участниците.

Събитието се организира по проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ. Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/.