Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Пловдивската екоинспекция проведе открит видеоурок с гимназисти
02.03.2020

Ученици от девети, десети и единадесети клас - членове от екоклуба към Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив, посетиха Информационния център на Регионалната инспекция по околната среда  и водите (РИОСВ) – Пловдив, където се проведе открит видеоурок по темата за защитените територии и биоразнообразието.

На 25-те гимназисти беше прожектиран филм за биосферния парк „Червената стена“, който се намира на територията на пловдивската екоинспекция. Те се запознаха с богатото флористично богатство на района, принципите на устойчивото управление на територията и необходимостта от хармонично съжителство между човека и природата.

Младите хора участваха в дискусия дали е възможно едновременно опазването на природата и устойчивото икономическо развитие и за необходимостта от съпричастност и отговорност от страна на всеки един от нас. Те изразиха желание да посетят някоя от единадесетте туристически пътеки в резерват „Червената стена“, а експертите от РИОСВ – Пловдив поеха ангажимент  през пролетта да организират съвместен образователен излет и да им покажат на място красивите и редки видове растения.