Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив вече е предписала мерки за замърсения канал край града, за който постъпи сигнал чрез медиите
31.01.2020
На 30 януари в РИОСВ – Пловдив постъпи сигнал за замърсяване на канал край Пловдив от представители на медиите, но се оказа, че от екоинституцията вече са реагирали по повод установеното замърсяване.
На 28 януари експерти на РИОСВ – Пловдив са извършили проверка на дъждопреливник към Северния обходен колектор и оглед на канал, вливащ се в него. Те са констатирали, че в сухо време има преливане на непречистени отпадъчни води към Северния обходен колектор, а водите в района на екарисажа в момента на проверката са били в нетипичен червеникав цвят. 
На ВиК-оператора е дадено предписание да почисти преливника от отложените утайки с цел преустановяване преливането на отпадъчни води в сухо време в канала и в река Марица. Срокът за изпълнение на даденото предписание е 14 февруари.
Проверката по-рано тази седмица е била планова с цел контрол на канализационната система с Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. На нея са присъствали и представители на Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС, и на „ВиК“ ЕООД – Пловдив. Извършен е мониторинг на качеството на заустените във водния обект отпадъчни води.
 
За контакти:
моб. 08823 88 720
е-mail: [email protected]