Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ – Пловдив обяви екологичния си календар за 2020 година
Екоинспекцията кани млади природолюбители за Деня на влажните зони и съвместни инициативи през цялата година
22.01.2020

РИОСВ – Пловдив публикува екокалендара си за 2020 година. Той съдържа по-голяма част от кампаниите, в които инспекцията ще се включи като организатор или партньор. От екоинституцията са планирали да наситят годината със събития, свързани със защита на природата и да провокират в младите хора любов и отговорното отношение към нея.

Част от кампаниите са с фокус върху въпросите на изменението на климата и смекчаването на ефекта от това – темата за 2020 г. на Световния ден на водата 22 март е „Водата и климатичните изменения“, а на Световния ден на Земята 22 април – „Климатични действия“. Освен това 2020-та е обявена от ООН за година на растителното здраве и от екоинспекцията са предвидили специални инициативи по темата. В дните на биологичното разнообразие и Европейския ден екологичната мрежа „Натура 2000“ през май експертите от РИОСВ – Пловдив предвиждат инициативи, насочени към информиране на младите хора за важността да се опазва дивата природа, уязвимостта и ценността на редица видове и местообитания, смисъла и начините за тяхната защита. По време на Зелената седмица през април, Седмицата на мобилността през септември и Седмицата за намаляването на отпадъците през ноември ще се проведат кампании, насърчаващи модели на обществено поведение, които едновременно подобряват качеството на живот и оказват положителен ефект върху околната среда.

Целогодишно РИОСВ - Пловдив е с отворени врати за деца и млади хора, като им предлага възможност да посетят екоинституцията, да получат информационни материали, да гледат тематични видеоматериали, да играят забавни игри и да беседват с експерти по теми, свързани с природата. Предвижда се обявяването на редица конкурси, кръгли маси, изложби. Също така ще се организират тематични открити уроци и посещения на открито.

Институцията работи в ползотворно сътрудничество с други национални и регионални институции, неправителствени и научни организации, като вярва, че съвместните усилия винаги водят до по-добри резултати и по-широко популяризиране на идеите.

Всички ученици, ученици и групи, които имат желание да се възползват от поканата на РИОСВ - Пловдив или биха искали да споделят свои идеи за честване на екологичните празници през годината или да се включат в една или повече инициативи, могат да се обаждат тел. 032 627 466, вътр. 103; мобилен 088 23 88 720 или да пишат на електронна поща [email protected]

                        

Кампанията, която предстои в най-скоро време, е свързана с честването на Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари, чиято тема за 2020 г. е „Влажни зони и биологично разнообразие“. Тези екосистеми покриват сравнително малка площ от земната повърхност, но за сметка на това са изключително богати на биологично разнообразие. Загубата на влажни зони е тенденция в световен мащаб, а основните причини за това са отводняванто и пресушаването за целите на селското стопанство или строителството,  замърсяването, прекомерната експлоатация на ресурси (напр. свръхриболов), навлизането на инвазивни видове и климатичните промени.

Екоинспекцията ще отбележи празника с провеждането на открити уроци пред ученици и провеждане на мониторинг на биоразнообразието на река Марица през целия ден на 3-ти февруари. В партньорство със СНЦ „Зелени Балкани“ ще бъде осигурена и зрителна техника, с която ще наблюдаваме флората и фауната в реката, а разходката по бреговете на влажната зона ще бъде както приятна, така и полезна, носейки на младите хора нови знания и практически умения.

 

За контакти:

тел. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]