Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив обяви екологичния си календар за 2020 година
Екоинспекцията кани млади природолюбители за Деня на влажните зони и съвместни инициативи през цялата година
22.01.2020

РИОСВ – Пловдив публикува екокалендара си за 2020 година. Той съдържа по-голяма част от кампаниите, в които инспекцията ще се включи като организатор или партньор. От екоинституцията са планирали да наситят годината със събития, свързани със защита на природата и да провокират в младите хора любов и отговорното отношение към нея.

Част от кампаниите са с фокус върху въпросите на изменението на климата и смекчаването на ефекта от това – темата за 2020 г. на Световния ден на водата 22 март е „Водата и климатичните изменения“, а на Световния ден на Земята 22 април – „Климатични действия“. Освен това 2020-та е обявена от ООН за година на растителното здраве и от екоинспекцията са предвидили специални инициативи по темата. В дните на биологичното разнообразие и Европейския ден екологичната мрежа „Натура 2000“ през май експертите от РИОСВ – Пловдив предвиждат инициативи, насочени към информиране на младите хора за важността да се опазва дивата природа, уязвимостта и ценността на редица видове и местообитания, смисъла и начините за тяхната защита. По време на Зелената седмица през април, Седмицата на мобилността през септември и Седмицата за намаляването на отпадъците през ноември ще се проведат кампании, насърчаващи модели на обществено поведение, които едновременно подобряват качеството на живот и оказват положителен ефект върху околната среда.

Целогодишно РИОСВ - Пловдив е с отворени врати за деца и млади хора, като им предлага възможност да посетят екоинституцията, да получат информационни материали, да гледат тематични видеоматериали, да играят забавни игри и да беседват с експерти по теми, свързани с природата. Предвижда се обявяването на редица конкурси, кръгли маси, изложби. Също така ще се организират тематични открити уроци и посещения на открито.

Институцията работи в ползотворно сътрудничество с други национални и регионални институции, неправителствени и научни организации, като вярва, че съвместните усилия винаги водят до по-добри резултати и по-широко популяризиране на идеите.

Всички ученици, ученици и групи, които имат желание да се възползват от поканата на РИОСВ - Пловдив или биха искали да споделят свои идеи за честване на екологичните празници през годината или да се включат в една или повече инициативи, могат да се обаждат тел. 032 627 466, вътр. 103; мобилен 088 23 88 720 или да пишат на електронна поща [email protected].

                        

Кампанията, която предстои в най-скоро време, е свързана с честването на Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари, чиято тема за 2020 г. е „Влажни зони и биологично разнообразие“. Тези екосистеми покриват сравнително малка площ от земната повърхност, но за сметка на това са изключително богати на биологично разнообразие. Загубата на влажни зони е тенденция в световен мащаб, а основните причини за това са отводняванто и пресушаването за целите на селското стопанство или строителството,  замърсяването, прекомерната експлоатация на ресурси (напр. свръхриболов), навлизането на инвазивни видове и климатичните промени.

Екоинспекцията ще отбележи празника с провеждането на открити уроци пред ученици и провеждане на мониторинг на биоразнообразието на река Марица през целия ден на 3-ти февруари. В партньорство със СНЦ „Зелени Балкани“ ще бъде осигурена и зрителна техника, с която ще наблюдаваме флората и фауната в реката, а разходката по бреговете на влажната зона ще бъде както приятна, така и полезна, носейки на младите хора нови знания и практически умения.

 

За контакти:

тел. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]