Други
  2023
  декември (3)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив не е компетеннтният орган, осъществяващ контрол на наторяването в уязвими зони
11.01.2020

В края на 23 декември 2019 г. в РИОСВ – Пловдив е постъпил сигнал от представител на СНЦ „Бъдеще за село Труд“ за наторяване на земеделска земя с нитрати в землището на село Труд. Веднага на следващия ден директорът на екоинституцията организира съвместна проверка по случая с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, а на проверката е поканен да присъства и сигналоподателят.

Направен е щателен оглед на посоченото в сигнала място, като е установено, че няма никакви следи от прясно наторяване или пък от влизане със земеделска или друга тежка техника. На място е присъствал и набеденият арендатор на земята, който твърди, че е приключил с торенето на 25 октомври 2019 г. в съответствие с приетите добри земеделски практики, забраната за торене в периода от 1 ноември до 20 февруари  и заповедите на МОСВ и МЗХГ в това отношение. Сигналоподателят не се е отзовал на поканата да присъства на самата проверка.

Важно е да бъде уточнено, че РИОСВ - Пловдив не е отговорна институция по Заповед № РД-660/2019 г. на МОСВ за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници, нито по Заповед на МЗХГ и МОСВ № РД-090877/2017 г. и РД-09-791/2017 г., с които се утвърждава Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването от земеделски източници в уязвимите зони. Отговорните институции, които имат право да упражняват контрол в тази сфера, са други с оглед на това, че уязвимите зони представляват зони за защита на водите, а посочените в сигнала територии не попадат в зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

След неоснователния сигнал от 24.12.2019 г., на 30.12.2019 г. постъпва нов такъв отново от същия сигналоподател – представителя на СНЦ „Бъдеще за село Труд“. С оглед на гореизложеното сигналът е препратен по компетентност до Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив и Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив.