Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отчита 100% реализация на планираните за 2019 г. екопроекти
09.01.2020

Всички проекти с осигурено финансиране за 2019 година от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив са успешно изпълнени. Става дума за над 50 обекта на стойност, надвишаваща 3 168 000 лева. Тяхната реализация се осъществи с активното съдействие и под контрола на пловдивската екоинспекция.

Два от проектите касаят реконструкция на водопроводна мрежа на села в община Раковски – с. Момино село и с. Чалъкови. Осъществяването им е на стойност съответно 1 687 079 и 1 136 661 лева, като средствата са отпуснати по договори за безвъзмездна помощ. Строителните дейности на обекта в Момино село вече приключиха, а тези в с. Чалъкови ще продължат и през 2020 година.

В рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ бяха реализирани всички 48 обекта в 13 общини. Броят им на територията на РИОСВ – Пловдив за годината е рекорден, като те представляват повече от 10% от тези, които бяха одобрени за финансиране за цялата страна. През 2019 година бяха сключени договори с 21 кметства на стойност 210 000 лева, с 11 училища на стойност 55 000 лева и с 16 детски градини за 80 000 лева. Направените и одобрени разходи са за озеленяване, спортни уреди, информационни брошури, оборудване и учебни пособия. Благодарение на осъществените проекти бяха реновирани и създадени паркови пространства, а зелени площи бяха залесени, почистени и облагородени. Създадоха се и се възстановиха зони за отдих на гражданите. Възпитаници на учебни заведения в областта вече се радват на новоизградени и ремонтирани детски, спортни съоръжения и екокътове. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот.

През изминалата година бяха почистени и 7 склада в Пловдивска област, в които се съхраняваха негодни от употреба препарати за растителна защита. Тази дейност  беше осъществена по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество и е от голямо значение за безопасността на околната среда. Седемте обекта се намират в градовете Първомай, Брезово и Раковски и в селата Патриарх Евтимово (общ. Асеновград), с. Борец (общ. Брезово), с. Неделево (общ. Съединение) и Цалапица (общ. Родопи).  Общото количество събрани препарати от всички затворени и почистени складове на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив е 818,095 тона течни и твърди фракции отпадъци. Всички те са изнесени за обезвреждане към инсинератори в гр. Лион, Франция при спазване изискванията на екологичното законодателство за трансграничен превоз на отпадъци.

 

За контакти:

тел. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]