Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отчита 100% реализация на планираните за 2019 г. екопроекти
09.01.2020

Всички проекти с осигурено финансиране за 2019 година от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив са успешно изпълнени. Става дума за над 50 обекта на стойност, надвишаваща 3 168 000 лева. Тяхната реализация се осъществи с активното съдействие и под контрола на пловдивската екоинспекция.

Два от проектите касаят реконструкция на водопроводна мрежа на села в община Раковски – с. Момино село и с. Чалъкови. Осъществяването им е на стойност съответно 1 687 079 и 1 136 661 лева, като средствата са отпуснати по договори за безвъзмездна помощ. Строителните дейности на обекта в Момино село вече приключиха, а тези в с. Чалъкови ще продължат и през 2020 година.

В рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ бяха реализирани всички 48 обекта в 13 общини. Броят им на територията на РИОСВ – Пловдив за годината е рекорден, като те представляват повече от 10% от тези, които бяха одобрени за финансиране за цялата страна. През 2019 година бяха сключени договори с 21 кметства на стойност 210 000 лева, с 11 училища на стойност 55 000 лева и с 16 детски градини за 80 000 лева. Направените и одобрени разходи са за озеленяване, спортни уреди, информационни брошури, оборудване и учебни пособия. Благодарение на осъществените проекти бяха реновирани и създадени паркови пространства, а зелени площи бяха залесени, почистени и облагородени. Създадоха се и се възстановиха зони за отдих на гражданите. Възпитаници на учебни заведения в областта вече се радват на новоизградени и ремонтирани детски, спортни съоръжения и екокътове. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот.

През изминалата година бяха почистени и 7 склада в Пловдивска област, в които се съхраняваха негодни от употреба препарати за растителна защита. Тази дейност  беше осъществена по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество и е от голямо значение за безопасността на околната среда. Седемте обекта се намират в градовете Първомай, Брезово и Раковски и в селата Патриарх Евтимово (общ. Асеновград), с. Борец (общ. Брезово), с. Неделево (общ. Съединение) и Цалапица (общ. Родопи).  Общото количество събрани препарати от всички затворени и почистени складове на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив е 818,095 тона течни и твърди фракции отпадъци. Всички те са изнесени за обезвреждане към инсинератори в гр. Лион, Франция при спазване изискванията на екологичното законодателство за трансграничен превоз на отпадъци.

 

За контакти:

тел. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]