Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екоинспектори с незабавна проверка след сигнал за замърсяване на река Чепеларска
04.01.2020

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите –  Пловдив (РИОСВ) незабавно сформира екип от екоексперти, който се отзова на сигнал за замърсяване на река Чепеларска при село Бачково днес. В екипа бяха включени експерти от РИОСВ, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Сигналът е подаден до РИОСВ – Пловдив днес в 12:50 часа от РУ на МВР – Асеновград и в него се алармира, че водата в реката е с променен цвят.

На място екоинспекторите установяват, че реката има лек белезникав цвят. Взети са водни проби за анализ от три места: река Чепеларска преди Бачковския манастир, река Чепеларска след селото и река Юговска, която е приток на река Чепеларска. На място са направени експресни анализи  по показателите проводимост, pH и кислород, които са в норма. Във връзка с установяване причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен детайлен анализ по повече показатели (неразтворени вещества и метали).

 

За контакти:

моб. 08823 88 720

е-mail: [email protected]