Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
25.02.2019

На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив

СЪОБЩАВА ЗА ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ ПО ОВОС 1-III/25.02.2019г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „За спорт и атракции – голф игрище, обслужващи постройки и паркинг, и три УПИ за жилищно застрояване“. Възложител: „ДИ ЕЙ ЖИ“ ЕООД,  гр. Пловдив, местоположение: землище на гр. Хисаря