Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В Пловдивско започва подмяна на щъркелови гнезда от Националната компания ЖП инфраструктура под контрола на РИОСВ -Пловдив
14.01.2010

Националната компания железопътна инфраструктура започва подмяна на щъркеловите гнезда, намиращи се на стълбове за пренос на електроенергия. В съответствие с издаденото от Министерството на околната среда и водите разрешително след свалянето на старите гнезда на метални площадки, монтирани на същите, или съседни със същата височина стълбове, се изграждат нови гнезда. Това се прави, за да се избегнат аварии, които могат да причинят и гибелта на пиците. За цялата страна ще бъдат монтирани 54 платформи с нови гнезда.

Енергосекция Пловдив ще монтира 6 платформи в района на жп гарите на селата Крумово, Скутаре, Калояново, Долна махала и 8 платформи на територията на Старозагорска област. В РИОСВ-Пловдив е представен график за разрушаването на гнездата и изграждането на нови върху изкуствените платформи. Крайният срок за приключване на подмяната е 1 март. Инспекцията е натоварена да контролира процеса.

В разрешителното на екоминистреството е поставено и условие да се наблюдава реакцията на птиците към новопостроените гнезда и резултатите да се докладват в МОСВ.

Щъркелите са защитен от закона вид, хората, които намерят ранена или изпаднала в безпомощно състояние птица, трябва да уведомят незабавно най-близката регионална инспекция по околната среда и водите или държавното лесничейство. Всеки, заловен да наранява малките, разрушава гнездото или обезпокоява защитен вид, подобно на белия щъркел, подлежи на санкция.