Други
  2023
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив събра близо 40 000 лева от глоби и санкции през ноември
11.12.2019

 

През ноември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 144 проверки на 135 обекта, като извънредните са почти два пъти повече от плановите (съответно 92 и 52 проверки). В рамките на проведения контрол на операторите са дадени 32 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 14 акта и 6 наказателни постановления, а на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 20 200 лева. За наднормени замърсявания на въздуха на дружество е наложена и текуща санкция в размер от 13 430 лв/месец.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са изминалия месец са близо 40 000 лева, като 14 900 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Садово – 5501 лв., община Марица – 4 108 лв. и община Пловдив – 2 658 лева.

За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно.

Не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения и Закона за защитените територии.

През ноември в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури за 172 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които се отнасят към бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 20 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 21 регистрационни документа по Закона за управление на отпадъците и 4 разрешителни за дейност с отпадъци.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 283 документа на интернет-страницата на РИОСВ - Пловдив.

РИОСВ – Пловдив беше активна по отношение на екологичното образование и възпитанието на младите хора по въпросите за опазване на околната среда. За месеца бяха проведени 5 открити урока с млади хора от всякакви възрасти - деца от детската градина, ученици и студенти. Част от тях се състояха в Информационния център на РИОСВ, но също така бяха организирани и посещения на Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух „Каменица“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда. В периода 16-24 ноември беше отбелязана и Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Пълният текст на отчета за ноември 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

 

За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103,

моб. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]