Други
  2020
  юни (3)
  май (11)
  април (10)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери фирма за внос на фреон в съвместна акция с агенция „Митници“
25.11.2019

 

Съвместен екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив и служители на Агенция „Митници“ извърши незабавна проверка на фирма-вносител на хладилни агенти в големи количества. Не бяха открити нарушения.

Проверката е извършена на основание Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Тя е предприета незабавно след изпратени уведомления от стана на митницата, свързани с внос на фреон в самостоятелен вид и в смеси от Китай.

На място са инспектирани  контейнерите, с които се транспортират цистерните. За да се установи дали видът на хладилните агенти отговаря на описанието в митническите документи, са взети проби по партиди, които са анализирани на място. Използвана е специализирана апаратура - недисперсионен инфрачервен анализатор NEUTRONICS Ultima ID Pro TM. Техниката е предоставена на РИОСВ - Пловдив от Министерството на околната среда и водите, а с нея разполагат само още 3 екоинспекции в страната. Тя предоставя възможност за идентифициране на най-разпространените на пазара хладилни агенти.

Успоредно с предприетите действия на място екоекспертите са извършили и документална проверка. При нея не е установено несъответствие с представената информация за внесените количества.

 

За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103

моб. 08823 88 720

е-mail: [email protected]