Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери фирма за внос на фреон в съвместна акция с агенция „Митници“
25.11.2019

 

Съвместен екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив и служители на Агенция „Митници“ извърши незабавна проверка на фирма-вносител на хладилни агенти в големи количества. Не бяха открити нарушения.

Проверката е извършена на основание Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Тя е предприета незабавно след изпратени уведомления от стана на митницата, свързани с внос на фреон в самостоятелен вид и в смеси от Китай.

На място са инспектирани  контейнерите, с които се транспортират цистерните. За да се установи дали видът на хладилните агенти отговаря на описанието в митническите документи, са взети проби по партиди, които са анализирани на място. Използвана е специализирана апаратура - недисперсионен инфрачервен анализатор NEUTRONICS Ultima ID Pro TM. Техниката е предоставена на РИОСВ - Пловдив от Министерството на околната среда и водите, а с нея разполагат само още 3 екоинспекции в страната. Тя предоставя възможност за идентифициране на най-разпространените на пазара хладилни агенти.

Успоредно с предприетите действия на място екоекспертите са извършили и документална проверка. При нея не е установено несъответствие с представената информация за внесените количества.

 

За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103

моб. 08823 88 720

е-mail: [email protected]