Други
  2020
  февруари (6)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Млади приятели на науката измерваха качеството на въздуха в Пловдив
04.11.2019

Седмокласниците от клуб „Приятели на науката“ към СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив днес посетиха пункт за измерване чистотата на атмосферния въздух „Каменица“ в града. Те бяха посрещнати от експерти от РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда.

Младите любители на науката се впечатлиха от апаратурата, с която се извършват непрекъснатите замерванията на въздуха и основните измервани показатели на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен и фини прахови частици. Учениците с интерес изслушаха изнесената лекция за чистотата на въздуха, природните и антропогенните фактори, от които зависи качеството му, както и мерките, които могат да се предприемат от институциите и от всеки един гражданин. Учениците видяха как на практика се случват измерванията и се информираха за какво се ползва получената информация. Получиха и информационни материали, за да се подготвят по-задълбочено по темата за мониторинга и опазването на околната среда.

 

За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103

моб. 08823 88 720

е-mail: [email protected]