Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Стартира изпълнението на строителните дейности по проект на РИОСВ - Пловдив в поддържан резерват „Изгорялото гюне“
30.10.2019

На 23.10.2019 г. стартираха  теренните строителни дейности по изграждане на отводнителни канавки в границите на поддържан резерват "Изгорялото гюне". Те са в изпълнение на проект на РИОСВ - Пловдив „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията и срутищните процеси“. Изпълнител на дейностите е „МГА Инвест“ ЕООД. Дружеството бе избрано след проведена процедура по Закона за обществените поръчка и сключен договор с РИОСВ – Пловдив.

Строителните дейности в поддържания резерват,  които е предвидено да  изградят до началото на следващата година се реализират на база изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Кричим.

Целта на отводнителните канавки, проектирани над  трите свлачища в непосредствена близост до пътя Кричим-Девин е отводняване на ерозиралите площи и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в резервата.

Успешното реализиране на строително-монтажните дейности  ще окаже пряко положително влияние върху популацията на дървовидната хвойна в резервата, тъй като ще предотврати и ограничи отрицателното въздействие от геодинамичните процеси върху горския хабитат и ще подобри състоянието на местообитанието.

Проектът на РИОСВ – Пловдив се финансира по приоритетна ос 3 „Натура и биоразнообразие“ на Оперативна програма Околна среда 2014-2020.

 

За информация:

тел. 032/62 74 66 – в. 116

е-mail: [email protected]