Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив и Институтът по ботаника при БАН представят пилотна мрежа от малки растителни микрорезервати
11.06.2010

Проектът „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати” ще бъде представен от 10.30 часа на 17 юни ( четвъртък) в Информационния център на РИОСВ-Пловдив. Проектът е разработен от Института по ботаника при БАН, финансиран е по финансов механизъм LIFE + на ЕС. В него Министерството на околната среда и водите участва като съ-бенефициент.

В рамките на пилотната мрежа се предвижда създаването на 56 растителни микрорезервата за опазване на 47 вида висши растения и мъхове с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища извън защитените територии. Реализацията на проекта е 3 години и 6 месеца.

На територията на РИОСВ-Пловдив обект на този проект са видовете тракийски равнец – находището е край с. Маноле и атинска мерендера – находището е в кв. Долно Воден, Асеновград.