Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екоинспектори провериха инсталация за рециклиране на отпадъци, замърсяваща въздуха в Пловдив
18.10.2019

 

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)  - Пловдив спряха работата на екструдер в цех за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на пластмасов гранулат, източник на миризми. Предприятието се намира на бул.„Рогошко шосе“ в Пловдив. За целта беше потърсено и съдействието на Трето районно управление на ОД МВР, чийто представител се включи в проверката. До тази мярка се стигна след постъпили сигнали от граждани за ежедневно обгазяване с неприятна задушлива миризма и прах от пластмасови частици.

Извършена е незабавна проверка и на място е констатирано, че на площадката на обекта и извън границите й се усеща остра неприятна миризма на разтопена пластмаса. Емисиите, формирани при производствената дейност от инсталацията за рециклиране на пластмаса, се изпускат неорганизирано в атмосферния въздух. Не е осигурено улавяне, пречистване и извеждане в атмосферния въздух на формираните производствени газови потоци. В обекта не се извършва горене на отпадъци.

Установеното е в нарушение на екологичното законодателство. Направено е предписание да се спре ползването на екструдера за рециклиране до привеждането работата на предприятието в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предстои административнонаказателна процедура срещу замърсителя. Предвидените в закона санкции са до 5 000 лева. Контролът на обекта ще продължи.

Третирането на отпадъци в проверяваната инсталация е започнало  в края на юли 2019 г., а това не е първото нарушение на дружеството. В края на миналия месец отново след сигнали и последвала проверка РИОСВ - Пловдив констатира нерегламентирана дейност, нанасяща вреда на околната среда.  Тогава бяха дадени предписания на собственика на обекта да осигури улавяне и пречистване на формираните от дейността емисии, които той не е изпълнил. В тази връзка РИОСВ – Пловдив вече е изпратила покана на собствениците на дружеството за връчване на акт за установяване на административно нарушение.

 

 

За контакти:

тел. 032 627 466, вътр. 103

моб. 08823 88 720

е-mail: [email protected]