Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Съдът окончателно потвърди наложената от екоинспекцията санкция на кариерата в Белащица
14.10.2019

             Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) спечели на последна инстанция съдебно дело срещу дружество "Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, което обжалваше наложеното от екоинспекцията наказателно постановление с имуществена санкция. Решението беше постановено от тричленен състав на Пловдивския административен съд по административно наказателно дело с жалбоподател директорът на РИОСВ – Пловдив и е окончателно.

При изпълнение на функциите си по контрол и мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, експерти на РИОСВ - Пловдив извършват проверка на концесионера „Холсим кариерни материали Пловдив“ в района на производствената база и кариерата в находище „Белащица“ (участък „Родопи“). Те констатират, че дружеството не изпълнява дадени от екоинспекцията предписания – да осигурява измиване на частта от републиканската пътна мрежа, използвана при осъществяване на дейността му, за да не се допуска запрашаване при движение на транспортни средства по пътя „Белащица – Гълъбово“ и да води дневник за това. В резултат на това съставят акт за установяване на административни нарушения, като впоследствие е издадено и наказателно постановление през месец март 2019 г. с налагане на санкция в размер на 4000 лева. Дружество „Холсим кариерни материали Пловдив“ обжалва пред Районен съд - Пловдив като твърди, че в направените от екоинспекцията предписания не е даден конкретен срок за изпълнение и печели делото. Директорът на РИОСВ – Пловдив на свой ред обжалва пред Административния съд с мотив, че не е необходимо да се конкретизира срок за изпълнение на предписанието, тъй като от документите недвусмислено става ясно, че дружеството е длъжно да извършва почистване и измиване на терена винаги, когато той е замърсен през целия период на експлоатация на кариерата. Финално административните съдии със своя акт отменят решението на Пловдивския районен съд и потвърждават наложената от директора на РИОСВ – Пловдив санкция.

Това не е първото наказателно постановление, наложено на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД от РИОСВ – Пловдив през тази година. Екоинспекцията  ще информира за потвърдените от съда нарушения на дружеството Министерството на енергетиката, което има правомощия да вземе отношение по работата на концесионера.

 

 За контакти:

 моб. 08823 88 720

е-mail: [email protected]