Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екоинспектори с незабавна проверка след сигнал за умряла риба в река Стряма
30.09.2019
На 28.09.2019 г. експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извършиха незабавна проверка по сигнал на кмета на град Баня, община Карлово за наличие на умряла риба в река Стряма.
При извършения оглед на участък при моста на река Стряма, намиращ се непосредствено преди града, са установени екземпляри мъртва риба. Взети са водни проби за анализ от три места: при моста, преди рибовъдно стопанство и над него. Ще бъдат извършени лабораторни анализи по биогени (амониев азот, нитритен азот), цианиди и метали (живак, мед, цинк, желязо и манган) във връзка с установяване на причината за измиране на рибата. Резултатите от изследванията ще бъдат оповестени на сайтовете на институциите. 
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103
моб. 08823 88 720