Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ „ПЕША ДО КРАЯ НА ГРАДА“
19.08.2019
РИОСВ – Пловдив обявява конкурс за литературна творба (есе, разказ, стихотворение или др.) на тема „Пеша до края на града“.
Конкурсът е част от кампанията „Европейска седмица на мобилността – 2019“, която се отбелязва всяка година в периода 16 – 22 септември. Провеждането му цели да насочи вниманието на обществеността върху устойчивия транспорт и начини на придвижване. Темата на кампанията за 2019 година е „Безопасно ходене и колоездене“ и ще се проведе под мотото „Върви с нас!“, с което се акцентира върху безопасното ходене и колоездене и ползите, които то има за нашето здраве и околната среда. Повече информация за кампанията може да видите на сайта www.mobilityweek.eu
Приканваме Ви да дадете воля на твореца в себе си и да споделите лична история, въображаема ситуация или свои размисли, вдъхновени от темата на Европейска седмица на мобилността – 2019и темата за ходенето пеша и здравословните, екологични, социални и емоционални ползи от това.  
 
Профил на участниците:  Хора от всякаква възраст с интерес в областта на литературата и околната среда
 
Изисквания към литературната творба (по същите критерии ще се извършва и оценяването):
-         Съдържанието да отговаря на темата на конкурса и да е свързано с тематиката на Европейската седмица на мобилността – 2019;
-          Да бъде написана увлекателно, да е оригинална;
-           Да е написана грамотно;
-          Да е добре структурирана и аргументирана.
 
Участие:
За да участвате, изпратете на електронна поща [email protected] следните документи:
1.      Вашето литературно произведения на тема „Пеша до края на града“;
2.      Кратко Ваше представяне (включително име, възраст, телефон и други контакти за обратна връзка);
3.      Попълнена Декларация за авторство на текста;
4.      Попълнена Декларация за съгласие от родител (ако е приложимо).
 
 
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2019 година
Обявяване и награждаване на победителите:
Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – Пловдив на 20 септември 2019 г.
С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.
Най-добрите творби ще бъдат публикувани в сайта на РИОСВ - Пловдив.
Всички участници ще получат възможността да посетят РИОСВ - Пловдив и да участват в бъдещи организирани от институцията събития.
 
За контакт:
Милослава Михайлова
Тел. 032 627 466, вътр. 103

Моб. 088 23 88 720