Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експертите на РИОСВ - Пловдив с активна контролна дейност през месец юли
08.08.2019
Засилена контролна дейност през юли осъществиха експертите на РИОСВ – Пловдив. В рамките на месеца те извършиха 204 проверки на 195 обекта, от които 104 са планови и 100 - извънредни. В резултат на това са дадени 35 предписания, съставени са три акта за установяване на административни нарушения и са издадени 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28 000 лева.
Общо събраните суми от институцията по наложени глоби и санкции за месеца възлизат на 20 365 лева. Повече от половината от получените суми (11 966 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са общините Садово – 5501 лв., Пловдив – 2658 лв. и Карлово – 2016 лeва. Тези средства трябва да се използват за дейности, свързани с опазване на околната среда на тяхната територия.
За периода постъпиха 53 сигнала на „зелен телефон“ и 9писмени жалби, на които експертите реагираха своевременно.
Този месец РИОСВ осъществи надзор и върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда - от всички проверени обекти са взети проби за анализ наличието на генетично модифицирана ДНК, които ще се изследват в лабораторни условия.
Активна е дейността на екоинспекцията през юли и по отношение на биоразнообразието. Експерти осъществиха контрол върху 4 билкозаготвителни пункта в с. Катуница, с. Чешнегирово, с. Церетелево и с. Богданица, като не са констатирали нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения. Те извършиха и 6 проверки на състоянието на вековни дървета в землището на с. Белащица, общ. Родопи, при които установиха, че  те са обозначени с информационни табели и състоянието им е добро. Защитена местност „Чинарите“, с. Белащица, общ. Родопи също бе проверена, не се установиха нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване, и Закона за защитените територии. Екоекспертите изпратиха 9 екземпляра от 3 вида птици за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора.
Акцент в работата през юли е оценката на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати и периодични измервания от оператори, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са според нормите, определени в комплексните разрешителни.
Пълният текст на отчета за юли 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103
моб. 088 23 88 720