Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери предприятие за електроника
05.08.2019
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив ) съвместно с „Инспекция по труда – Пловдив“ провериха цех на дружество, занимаващо се със сглобяване на електронни елементи в града.
Институциите се самосезираха от медийна публикация за използване на „тежки химикали“ при почистването на продукцията. При извършената проверка не бяха установени нарушения на екологичното законодателство, но бяха открити пропуски при воденето на документацията – липса на отчетни книги в обекта, за някои от използваните химични вещества не се поддържат актуални информационни листове за безопасност (съгласно последните изисквания на Регламент REACH).
Инспекцията е комплексна - проверено е спазването на изискванията по отношение на отпадъците, въздуха и използваните химични вещества и смеси. Екоинспекторите са дали предписание на дружеството да представят актуализираните документи в РИОСВ - Пловдив в едноседмичен срок.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103
моб. 08823 88 720