Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ – Пловдив извършиха 3 проверки на сигнали за дим и силна миризма от централата за биогаз в с. Труд
26.07.2019
Експерти от РИОСВ – Пловдив извършиха 3 проверки за по-малко от 24 часа на сигнали за дим и силна миризма на фекалии от централата за биогаз в с. Труд, община Марица. При нито една от проверките не е установено задимяване и нетипична миризма. 
Два сигнала са подадени на „зеления телефон“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Пловдив) от гражданин, представител на Сдружение „Бъдеще за село Труд“. Първият е постъпил вечерта на 23 юли в 20:40 часа. От екоинспекцията са изискали кмета на селото да отиде на място, близо до биоинсталацията, за да провери. Той се е отзовал веднага, но не е установил нищо нередно и е уведомил РИОСВ. На следващата сутрин в 8 часа директорът на РИОСВ - Пловдив е изпратил екип за проверка, който отново констатира липсата на каквито и да е по-особени миризми или пушек.
Повторно екоинспекцията е сигнализирана на следващия ден в 11:45 часа. Веднага е изпратен друг екип експерти от РИОСВ - Пловдив, който извършва инспекция на обекта, а след приключването й остава на територията на селото до края на работния ден, за да се направи по-продължително обследване. Отново не са установени нарушения и замърсяване. Инспекторите са разговаряли и с жители на съседните на биоинсталацията къщи, които са отрекли наличието на неприятна миризма през последните дни. 
Обектът, за който става дума е „Централа за производство на електроенергия чрез индиректно използване на биомаса в комбиниран цикъл“, собственост на „Билд Инвест Сит“ ООД, находяща се в с. Труд. От въвеждането на обекта през 2015 г. в редовна експлоатация до момента експерти на РИОСВ - Пловдив са извършили повече от 45 проверки на обекта – планови, по сигнали от граждани и медиите, по жалби и други. По повод сигналите за неприятни миризми, след дадени предписания на екоинспекцията не е установявано разпространение на такива извън границите на работната площадка на обекта. За резултатите от всички извършени проверки екоинституцията своевременно е информирала обществеността и ще продължава да го прави.
От екоинспекцията апелират да не се злоупотребява и гражданите да не подават неверни сигнали, тъй като по този начин се затруднява работата на институцията. 
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103
моб. 088 23 88 720