Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив представи биосферния парк «Червената стена» на летния университет на ЮНЕСКО
24.07.2019
РИОСВ – Пловдив представи биосферния парк „Червената стена“  и усилията на институцията за одобряването му като такъв пред експерти от 15 държави от 3 континента. Това се случи в рамките на Летния университет на ЮНЕСКО, който се провежда от 21 до 28 юли на територията на Национален парк „Централен Балкан“. 
Според Сeвилската стратегия биосферните резервати (паркове) са пример за хармонично съжителство между човека и природата, демонстрирайки добри практики и политики както в областта на опазването на биологичното разнообразие и естествените екосистеми, така и в областта на устойчивото развитие на местните общности. За управлението на биосферeн резерват „Червената стена“ е създаден и колективен орган – Консултативен съвет, който планира и координира дейностите с участието на всички заинтересовани страни. 
Експертът на РИОСВ Мария Михайлова, която е и зам.-председател на  Консултативния съвет, запозна участниците в Летния университет с резерват „Червената стена“ -  един от четирите биосферни резервата от нов тип в България. През 2016 г. Общински съвет на Асеновград дава съгласие територията на община Асеновград да се включи в биосферен парк „Червената стена“. В резултат на съвместните усилия на РИОСВ-Пловдив, Министерство на околната среда и водите и община Асеновград за Червената стена е изготвен номинационен формуляр и внесен в Секретариата на Програмата. В резултат на това през 2017 г. „Червената стена“ е одобрен от ЮНЕСКО като един от първите български биосферни паркове. Той се състои от сърцевинна, буферна и преходна зона и напълно отговаря на изискванията на Сeвилската стратегия. Експертът обясни и директните ползи за местното население от съживяването на местния бизнес чрез насърчаване развитието на устойчиви, природосъобразни практики за земеделие и животновъдство, горско и ловно стопанство, екологичен туризъм, рибарство и други.
Летният университет е международна инициатива на Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа във Венеция (BRESCHE). Стартът й е даден преди четири години, а целта е да привлече и обучава млади специалисти от цял свят по темите, свързани с развитието на биосферните паркове. Целта е да се привлече общественото внимание върху Програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ и да постави акцент върху биосферните паркове и възможностите, които те предоставят. Страната ни за първи път е домакин на тази международна инициатива, която се провежда от 4 години в различни страни.
Предвидените в програмата теми са свързани с политиките за управление на биосферните паркове, устойчивото земеделие, местни продукти и бизнес, екотуризма, брандинга и маркетинга на биосферните паркове, науката и образование, като включва теоретично и практическо обучение. Организирани са и ботанически турове, посещения на биологични ферми, екохотели, винарни, екопътеки, културни и природни забележителности, както и запознаване с типични местни занаяти и производства.
Летният университет на ЮНЕСКО се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“ с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, Националния кмитет по програмата „Човекът и Биосферата“, МИО Гърция, Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“, община Карлово, община Троян, Националната комисия за България на ЮНЕСКО.
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, в. 103
моб. тел. 088 23 88 720